Přínosy ISO 45001

Jaké jsou očekávané přínosy 45001 ISO/DIS?

ISO 45001 staví do centra aktivity společnosti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, stejně jako neustálé zlepšování se.

Tato nová norma je příležitostí pro organizace k harmonizaci strategického řízení se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a rovněž je to příležitost ke zlepšení výsledků v této oblasti.

Podle mínění našich zákazníků implementace a přijetí systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přináší mnoho výhod jako například:

 

• snížení rizika ovlivňující podnikání o 71 %

• snížení pravděpodobnosti chyb o 64 %

• zlepšení ochrany společnosti o 57 %

• pomoc při respektování předpisů se zlepšila o 79 %


Přečtěte si naši složku a zjistěte více o nové normě