Nová mezinárodní norma týkající se Systémů Řízení Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci

V současné době probíhá práce na prvním mezinárodním standardu pro bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato norma pomůže Vaší organizaci zajistit bezpečné a hygienické pracovní prostředí pro zaměstnance a další osoby, pomůže Vám při prevenci úmrtí a zranění spojených s výkonem práce a pomůže zabránit zhoršení zdravotního stavu zaměstnanců. Přispěje také k trvalému zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Jaké jsou další kroky?

Projekt byl předložen všem národním členům ISO, kteří budou vykonávat svou recenzi a poskytovat zpětnou vazbu. Na příští schůzi výboru ISO, která se bude konat v květnu 2016, budou analyzovány veškeré komentáře. Podle plánu bude finální verze normy zveřejněna do konce letošního roku.


Jaké jsou očekávané přínosy ISO/DIS 45001?

Vznik mezinárodních standardů v oblasti systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důsledkem rostoucí potřeby na zlepšení bezpečnosti při práci a výměnu osvědčených postupů v této oblasti.

ISO 45001 poskytuje velkou příležitost dále zlepšit výsledky v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci v podnicích.

Díky mezinárodní normě, vhodné infrastruktuře a školením budou společnosti schopny mnohem lépe rozpoznat a identifikovat rizika v budoucnu.

Společnost BSI byla od samého počátku lídrem v oblasti tvorby normy ISO 45001 – navrhla její vznik a v současné době vede mezinárodní sekretariát rozvoje jejího obsahu. Tato norma je odvozena od OHSAS 18001 - světoznámého standardu týkajícího se systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyvinutý společností BSI v roce 1999, BSI má tudíž nejlepší předpoklady a kompetence, které Vám pomohou pochopit nový standard.


Co máme dělat v případě, že je organizace certifikována dle ČSN OHSAS 18001?

BSI Vás bude podporovat v procesu migrace a poskytne Vám vedení i odbornou přípravu, takže ten proces dopadne tak efektivně, jak jen to bude možné.

Jedním z důvodů, proč je BSI preferovaným dodavatelem certifikačních služeb, je naše podpora při implementaci změn; my Vám pomůžeme pochopit tyto změny a jejich dopad na Vaši organizaci, stejně jako výhody s nimi spojené.

Pro podrobnější informace, prosím, se podívejte na video níže nebo si stáhněte  našeho průvodce ke změnám, který porovnává BS OHSAS 18001 s novou normu ISO/DIS 45001.

 


Zaregistrujte se k odběru informací o aktualizacích

Je velmi důležité sledovat aktuální informace o činnostech týkajících se aktualizací hlavních norem pro Systémy Managementu. Budeme poskytovat další aktualizace po celou dobu vývoje standardů až do zveřejnění finální verze.

Máte-li dotazy týkající se nové normy, vyplňte a odešlete níže uvedený formulář. Pokud máte zájem  o novinky v oblasti systémů řízení, prosíme, přihlaste se k odběru našeho Newsletteru.