Aktualizace ISO/TS 16949

ISO/TS 16949: 2009 – norma týkající se managementu kvality v automobilovém průmyslu založená na ISO 9001 se mění. Je nezbytné, aby všechny organizace, které v současnosti mají certifikát o shodě s ISO/TS 16949: 2009 učinily přechod na novou normu do 14. září 2018.


Novinky – 7. září 2016

Nová verze mezinárodní normy Management kvality v automobilovém průmyslu - anglická verze IATF 16949:2016 bude k dispozici od 1. října.

Objednávat můžete ZDE

Nová verze standardu IATF nahradí existující normu ISO/TS 16949. Všechny organizace, které jsou certifikovány v této oblasti budou muset přejít na novou verzi normy do 14. září 2018.

Po 1. říjnu 2017 by měly být všechny audity prováděny podle nové mezinárodní normy IATF 16949:2016.

Můžete se spolehnout na podporu BSI procesu přechodu z ISO/TS 16949 na IATF16949:2016 – vynaložíme veškeré úsilí na to, aby tento proces proběhl tak hladce, jak je to jen možné.

BSI bude také průběžně informovat své zákazníky a všechny zainteresované strany o stavu procesu a aktualitách týkajících se změn v normě ISO/TS 16949.


Novinky 9. srpna 2016

IATF a ISO oznámili publikaci IATF 16949 jako samostatného standardu při zachování souladu s ISO 9001: 2015.

Zveřejnění nové verze standardu je oznámeno na říjen 2016.

IATF 16949:2016 nahradí stávající normu ISO/TS 16949, která specifikuje požadavky na systém managementu kvality (QMS) v automobilovém průmyslu. IATF 16949:2016 bude přizpůsobeno požadavkům ISO 9001: 2015.

TS 16949:2016 bude standardem vedeným výhradně IATF. Nebude to samostatný standard řízení kvality, ale bude fungovat jako doplněk ve spojení s ISO 9001: 2015.

Přečtěte si tiskovou zprávu vydanou IATF (http://www.iatfglobaloversight.org)  

Kromě toho bude IATF připravovat školení pro auditory certifikačních orgánů a rovněž bude vyvíjet a testovat materiály, aby zajistila auditorům certifikačních orgánů odpovídající úroveň znalostí a kvalifikace na začátku roku 2017 tak, aby mohli zahájit proces přechodu certifikátů na novou normu.

Uvědomujeme si, že požadavek na povinnou certifikaci IATF je zásadní pro naše zákazníky z automobilového průmyslu, aby i nadále pokračovali ve své práci a poskytovali vysoce kvalitní produkty.

Můžete se spolehnout na podporu BSI procesu přechodu z ISO/TS 16949 na IATF16949:2016 – vynaložíme veškeré úsilí na to, aby tento proces proběhl tak hladce, jak je to jen možné.

BSI bude také průběžně informovat své zákazníky a všechny zainteresované strany o stavu procesu a aktualitách týkajících se změn v normě ISO/TS 16949.


Co musíte vědět?

Ujistěte se, zda máte přístup k aktuálním informacím o změnách v této normě.

Další informace o procesu přechodu lze nalézt zde.


Proč se mění ISO/TS 16949?

Některá nová vylepšení normy týkající se managementu kvality v automobilovém průmyslu slouží k řešení současných problémů v automobilovém průmyslu a patří mezi ně následující aspekty:

  • požadavky na prvky a procesy související s bezpečností,
  • zvýšené požadavky na identifikovatelnost produktu podporující nedávný vývoj právních předpisů,
  • požadavky na produkty se zabudovaným softwarem,
  • proces řízení záruky a to i s ohledem na situaci bez problémů (NTF – no trouble found) a použití pokynů pro automobilový průmysl,
  • vyjasnění požadavků řízení subdodavateli a jejich rozvojem,
  • přidání požadavků pro sociální odpovědnost podniků.

 
Přihlaste se k odběru aktuálních informací o normách

Je velice důležité sledovat nejnovější informace týkající postupu prací na aktualizacích hlavních norem pro systémy řízení. Budeme Vám poskytovat aktuální informace v celém průběhu vývoje norem, až do momentu zveřejnění jejich finální verzí.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně nových norem, vyplňte a odešlete následující formulář. Pokud máte zájem o novinky z oblasti systémů řízení, přihlaste se, prosím, k odběru našeho Newsletteru.