Prohlášení o duševním vlastnictví

Autorská práva ve vztahu k britským normám

Držitelem autorských práv pro všechny normy, jak v elektronické, tak i v jiných podobách, je BSI. Britské normy nesmí být reprodukovány nebo uloženy do vyhledávacích systémů a systémů sdílení informací. Britské normy nesmí být přenášeny v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BSI, s výjimkami stanovenými zákonem.

V britských normách jsou umístěny viditelné i neviditelné vodoznaky a každý jejich uživatel souhlasí s následujícími podmínkami:

  • Britská norma je licencována výhradně vyznačenému uživateli, který má právo k instalaci jedné elektronické kopie pro použití na jednom počítači.
  • Papírová verze dokumentu BSI může být vytištěna vyznačeným uživatelem pro vlastní nekomerční účely.
  • Pokud je licencovaný uživatel povinen implementovat obsah britské normy do dokumentace, která má být předložena ke kontrole třetí stranou a má sloužit specifikaci nebo cenové nabídce, uživatel je oprávněn duplikovat a předložit nezbytné stránky dokumentu, v případě potřeby celý dokument.
  • BSI nemá žádné znalosti o skrytých virech obsažených v PDF dokumentech BSI v momentu jejich stahování. BSI se díky nejširší možné péči snaží zajistit, aby tyto soubory neobsahovaly viry. Dodávané soubory PDF mohou obsahovat vložené fonty písma. V souladu s licenčními zásadami Adobe, tyto soubory mohou být vytištěny nebo zobrazeny, ale nesmí být upravovány, pokud vložené fonty písma nejsou licencovány pro počítač, na kterém dokument upravujete, případně pokud nejsou nainstalovány. Stahování těchto souborů je synonymem závazkem k neporušení licenční politiky.
  • Berete na vědomí, že spuštění a použití těchto souborů je na Vaše vlastní riziko. BSI nepřejímá odpovědnost a nebude odpovědná za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku jejich spuštění nebo používání. Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
  • Prodej práv k užívání velkým počtem uživatelů: uživatelé, kteří chtějí umístit staženou britskou normu ve vnitřní síti nebo v síti intranet, prosíme o podání příslušné žádosti na adresu oddělení přímého prodeje: Direct Sales Team, British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, E-mail: bsmusales@bsigroup.com, T: + 44 (0)20 8996 7071
  • Abyste mohli získat oprávnění k duplikování částí dokumentů nebo pokud chcete získat další informace o licencování dokumentů BSI, kontaktujte, prosím, licenční oddělení na adrese: Licensing Department, British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, E-mail: copyright@bsigroup.com, T: + 44 (0)20 8996 7070

Ochranné známky a autorské právo – Obecné informace

Práva k duševnímu vlastnictví

BSI je vlastníkem nebo držitelem licence všech práv duševního vlastnictví zveřejněných na našich webových stránkách a materiálech na nich umístěných. Všechny materiály jsou chráněny autorskými právy a mezinárodními úmluvami. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Je povoleno vytisknout jednu kopii či stáhnout část každé stránky / všech stránek našich webových stránek pro vlastní potřebu v rámci Vaší organizace jako referenci informací uvedených na našich stránkách

Jsou zakázány jakékoliv zásahy do stažených či vytisknutých materiálů z našich webových stránek. Je zakázáno používat jakékoliv ilustrace, fotografie, video a audio sekvence bez doprovodného textu.

Uživatel je povinen podepsat materiály stažené z našich webových stránek a uvést jméno autora materiálu.

Je zakázáno používat materiál z našich webových stránek pro komerční účely bez našeho souhlasu nebo souhlasu našich poskytovatelů licencí.

Nedodržení výše uvedených požadavků bude mít za následek odepření přístupu na naše stránky a příkaz ke zničení nebo vrácení materiálů, které byly kopírovány nebo staženy při narušení našich práv.

Další informace o britských zákonech týkajících se autorských práv, navštivte, prosíme, web britského Úřadu duševního vlastnictví (Intellectual Property Office)

Naše ochranné známky

„BSI Learning“® a „Kitemark®“ jsou ochranné známky BSI registrované ve Velké Británii a v dalších zemích. Ochranné známky a loga BSI jsou chráněny ve všech zemích, v nichž je BSI používá.

Je zakázáno oříznutí a upravování ochranných známek BSI a jiných materiálů, na které se vztahují naše autorská práva (včetně grafiky, textu, rozložení nebo formy naší webové stránky), bez našeho výslovného písemného souhlasu. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat naše ochranné známky pro meta tágy nebo v jiném skrytém textu.