Informace o firmě BSI Group

BSI (British Standards Institution) je orgán certifikující systémy řízení, která poskytuje společnostem nástroje potřebné k implementaci osvědčených obchodních postupů a k působení na to, aby se z dokonalosti stal zvyk. BSI zaměstnává 2 500 lidí a z toho 53 % mimo Velkou Británii. Funkci generálního ředitele zastává Howard Kerr z londýnské ústředí. BSI pomáhá svým klientům zlepšit produktivitu, snížit rizika a dosáhnout udržitelného rozvoje.

Společnost byla založena v roce 1901 a byla prvním Národním výborem pro normalizaci. Po více než století je BSI mezinárodně uznáváno jako silný zastánce používání osvědčených postupů. BSI má na svém kontě spuštění mnoha nejčastěji používaných systémů řízení a norem na světě. Každoročně publikuje více než 2 500 norem. Tyto normy souvisí s nejnaléhavějšími problémy dneška, od transparentnosti finančních vyúčtování, po řízení spotřeby, od dostupnosti objektů pro osoby se zdravotním hendikepem, až po nanotechnologie. Normy pokrývají širokou škálu odvětví, včetně letectví, stavebnictví, energetiky, finančního sektoru, zdravotní péče, informačních technologií i maloobchodu.

Základem pro vývoj norem BSI je desetiletí vyvíjený dokonale přísný přístup založený na spolupráci s odborníky v různých oborech, vládními institucemi, průmyslovými sdruženími, firmami různých velikostí a spotřebiteli. Vše s ohledem na vytvoření norem dokonalosti.

BSI spolupracuje s více než 65 000 zákazníky ve 150 zemích po celém světě, pomáhá jim vytvořit a rozvíjet návyky používání osvědčených postupů. Zákazníci jsou vyškoleni a získávají praktické pokyny pro uplatňování vzájemně se doplňujících nástrojů. A co víc, abychom se ujistili, že zákazníci obdrží od BSI absolutně nejvyšší úroveň služeb, BSI rovněž podléhá nezávislému auditu a akreditaci ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board) a více než 25 dalších akreditačních orgánů z celého světa, včetně UKAS (United Kingdom Accreditation Service). BSI je také známé pro svá označení dokonalosti, včetně spotřebiteli vysoce uznávaného označení  Kitemark®, které patří mezi nejdůvěryhodnější značky ve Velké Británii.

BSI je společnost s globálním dopadem a hraje klíčovou úlohu v Mezinárodní organizaci pro normalizaci (International Organization for Standardization - ISO). Jako jeden ze zakládajících členů je BSI odhodláno vyvíjet dnes mezinárodní normy týkající se současných a budoucích potřeb podnikání a společnosti a aby tyto normy zároveň poskytovaly skutečné výhody firmám a dalším zúčastněným stranám.


Nabídka BSI

Základním předpokladem nabídky BSI je umožnění toho, abyste mohli dosáhnout na dokonalost a klíčem k tomu je to, že se spoléháme na skutečné profesionály. Námi poskytované služby jsou harmonizovány s kroky klientů nezbytnými pro zavedení návyků dokonalosti v rámci vlastní organizace.

  1. Vývoj standardů - jako Národní Výbor pro n¨Normalizaci BSI vyvíjí normy v reakci na naléhavé potřeby moderního obchodního světa a celé společnosti.
  2. Publikování norem – umožňujeme dynamické sdílení a integraci obsahu norem v digitální verzi.
  3. Školení o tom, jak nejvíce získat z implementace norem – pomáháme společnostem plně porozumět otázkám týkajících se provádění a uplatňování norem.
  4. Monitorování a kontrola - po zavedení normy ze strany klienta, BSI provádí audit společnosti nebo zkoumá nabízený výrobek za účelem ověření souladu s požadavky norem a jejich dalšího užívání.
  5. Poskytování nástrojů, které pomáhají dodržovat normy - patentované nástroje a software usnadňující zákazníkům stimulovat nepřetržitý pokrok a dosažení dlouhodobého zlepšení.