Jak normy pomáhají spotřebitelům?

Všechny standardy, přímo či nepřímo ovlivňují širokou veřejnost, ačkoliv většina z nich bude vyvinuta s ohledem na potřeby obchodu a průmyslu. Nicméně mnoho z nich má přímý a pozitivní dopad na životy široké veřejnosti. Jsou to jednak „tradiční“ spotřebitelské norem, jako jsou například normy týkající se domácích spotřebičů nebo znaků a symbolů, ale také novější typy norem týkající se udržitelnosti životního prostředí, sociální odpovědnosti nebo služeb.

Zastoupení spotřebitelů v oblasti norem – Síť pro zájmy veřejnosti a spotřebitelů (Consumer & Public Interest (CPI) Network)

BSI s plným nasazením pracuje na tom, aby bylo zastoupení v jeho technických výborech a přístup k procesu vytváření norem bylo co nejširší. BSI rovněž organizuje Síť pro zájmy veřejnosti a spotřebitelů (CPI), která je zodpovědná za koordinaci účasti zúčastněných stran, které by za jiných okolností nebyly zapojeny na úrovni každodenní aktivity při tvorbě norem. Například: spotřebitelé a jednotliví odborníci z oblasti bezpečnosti dětí nebo ergonomie.

Cílem sítě CPI je ovlivňování obsahu norem, aby odpovídaly potřebám a reflektovaly zájmy široké veřejnosti, pokud jde o faktory jako je bezpečnost, označování, přístupnost, poctivost a odškodnění.

Síť CPI se zabývá mnoha tématy, ale v současnosti se její priority týkají oblastí udržitelnosti životního prostředí, bezpečnosti, přístupnosti a nové a stále se rozšiřující oblasti standardizace služeb. Neustále budeme pokračovat v naší důležité práci týkající se bezpečnosti výrobků, bezpečnosti dětí a označování, kde hrají klíčovou roli naše odborné znalosti.

Zástupci jsou vybíráni a podporováni BSI. Pocházejí z různých prostředí a mají širokou škálu cenných znalostí a zkušeností. Lidé obeznámeni s tématikou standardizace jsou posíláni na potřebná školení a poradenství v oblasti standardizace, včetně možnosti získat konkrétní dovednosti potřebné pro výzkum, podávání hlášení a účast na setkáních tady i v zahraničí.

Pokud máte zájem o účast na těchto pracích, prosím, kontaktujte nás
consumer@bsigroup.com.