Řešení pro dodavatelský řetězec

Jak dobře řídit svůj dodavatelský řetězec?

Dnes jsou dodavatelské řetězce delší a složitější, než kdykoliv předtím, což zahrnuje řadu rizik. BSI je lídrem v řízení globálních rizik a ideálním podmětem, který Vám může pomoci při snižování rizika, a to jak těch známých, tak Vámi dosud neobjevených rizik.

Mnoho firem má dlouhé dodavatelské řetězce, s využitím mezinárodní sítě dodavatelů, kteří mají sami často komplexní síť vlastních dodavatelů. Schopnost těchto firem udržet se na trhu závisí pouze na stavu jejich zásobovacího řetězce. To znamená, že dobré řízení dodavatelského řetězce je dnes klíčovým prvkem rozhodujícím o úspěchu firmy.

Na dnešním globálním trhu vlastnictví bezpečného dobře organizovaného a dobře řízeného dodavatelského řetězce není záležitost, o kterou může být postaráno později, ale nutností. Splnění této nutnosti má rozhodující vliv na to, jestli bude firma úspěšně konkurovat v mezinárodní konkurenci.

BSI nabízí řadu výkonných nástrojů pro zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce a pomoc sítě odborníků z celého světa. Jsme schopni Vám pomoci v hodnocení rizik celého Vašeho dodavatelského řetězce, jakož i potenciální rizika, před kterými můžou stanout Vaši dodavatelé.Kombinace našich nástrojů a sítě odborníků v oblasti posuzování bezpečnosti nám poskytuje jedinečný globální dosah a účinnost.

Srdcem řešení BSI pro zásobovací řetězce je naše jedinečná a bezkonkurenční schopnost dát dodavatelský řetězec do podoby modelu. Vyvinuli jsme inovativní, nejuniverzálnější, vědecké a uživatelsky příjemné nástroje a služby pro analýzu dodavatelského řetězce.

Kdo s námi spolupracuje?

BSI spolupracuje s tisíce organizacemi z celého světa, pomáhá jim spravovat jejich provozních činnosti a související rizika. Máme zákazníky z prakticky každého významného sektoru ekonomiky, mnozí z nich rovněž působí v mezinárodním měřítku. Mezi ně patří, mimo jiné, vládních agentury USA i dalších zemích.