BSI Connect Screen

BSI Connect Screen

Informace o rizicích v dodavatelském řetězci a platforma pro správu dodavatelů

Informace o rizicích v dodavatelském řetězci a platforma pro správu dodavatelů

Red Overlay
BSI Connect Screen
BSI Connect Screen
Red Overlay

BSI Connect Screen je integrovaná platforma, která pro programy řízení rizik v dodavatelském řetězci využívá přístup založený na rizicích. Zaměřuje se na největší globální hrozby dodavatelského řetězce, aby pomohla organizacím získat důvěru a vybudovat odolnost prostřednictvím přehledu založeného na datech.

Naše platforma obsahuje největší proprietární globální databázi informací o rizicích v dodavatelském řetězci, která zkoumá více než 20 hodnocení rizik ve více než 200 zemích. Díky začlenění dat a analýzy geografických rizik do procesu hodnocení mohou organizace sledovat shodu a rizika v celém dodavatelském řetězci, aby maximalizovaly viditelnost a mohly se zaměřit na největší problémy, jimž čelí.

Zvolte si BSI Connect Screen pro rychlejší porozumění rizikům v dodavatelském řetězci a získáte přehled, který podpoří vaše rozhodování při vybudování odolnějšího dodavatelského řetězce.


Jak vám může BSI Connect Screen pomoci

Díky aktuálním informacím o rizicích a platformě pro správu dodavatelů vám BSI Connect Screen umožňuje:

 • Chránit pověst své značky
 • Zmírňovat rizika v dodavatelském řetězci
 • Chránit hodnotu pro vlastníky
 • Dosáhnout transparentnosti svého dodavatelského řetězce

BSI Connect Screen používají dovozci, výrobci, vlády a sdružení ke globální kvantifikaci rizika incidentů v dodavatelském řetězci. Náš jedinečný soubor informací o rizicích a nástrojů pro správu dodavatelských auditů poskytuje škálovatelnou, flexibilní a komplexní funkci, kterou využívají globální lídři k zajištění zabezpečenosti, kontinuity/odolnosti podnikání, BOZP v oblasti životního prostředí, globální společenské odpovědnosti/udržitelnosti a mnoho dalšího.

Předplatné BSI Connect Screen

 • BSI Connect Screen news

  BSI Connect SCREEN news

 • BSI Connect Screen Intelligence

  BSI Connect SCREEN Intelligence

 • BSI Connect Screen Edge

  BSI Connect SCREEN Edge

Předplatné BSI Connect Screen podle vašich potřeb

Zvolte funkci, která bude odpovídat vyspělosti vašeho dodavatelského řetězce.

BSI Connect Screen News

Naše základní předplatné je ideálním výchozím bodem pro získávání zpráv o rizicích v dodavatelském řetězci - váš důvěryhodný zdroj informací o rizicích.

Mezi funkce patří:

 • Články s informacemi o dodavatelském řetězci
 • Interaktivní mapa zpráv
 • Speciální zprávy o rizicích
 • Personalizované denní e-mailové aktualizace

BSI Connect Screen Intelligence

Naše předplatné Screen Intelligence je navrženo pro odborníky v oblasti dodavatelského řetězce, kteří si přejí využít náš tým analytiků, aby mohli předcházet rizikům díky našim prediktivním analýzám a doporučením osvědčených postupů.

Screen Intelligence poskytuje komplexní analýzu případů globálního narušení řetězce, trendů a údajů o incidentech pro vytvoření přizpůsobených bodů zájmu a upozorňuje na problémy, které mohou narušit integritu vašeho dodavatelského řetězce.

Screen Intelligence zahrnuje všechny funkce Screen News plus:

 • Výběr ze 4 modulů včetně proměnných souvisejících rizik - zabezpečení, kontinuita podnikání, CSR/udržitlenost, potraviny
 • Čtvrtletní přehledy informací
 • Komplexní zprávy o rizicích, články a postřehy
 • Globální interaktivní mapování rizik
 • Aktivní monitorování bodů zájmu
 • Rizikové profily zemí obsahující aktuální trendy v dodavatelském řetězci

BSI Connect Screen Edge

Naše prémiové předplatné Screen Edge odemyká odolnost dodavatelského řetězce. Může být upraveno tak, aby zmírňovalo riziko a poskytovalo přehledný pohled na celý dodavatelský řetězec. Screen Edge slučuje funkce Screen Intelligence s naším výkonným řešením pro správu dodržování pravidel dodavateli do jednoho komplexního náhledu, který zohledňuje rizika geografická a místní.

 • Všechny Screen články, informace, zprávy, podrobné speciální zprávy a zprávy z jednotlivých zemí
 • Personalizovaná informační upozornění
 • Správa a kontrola auditů dodavatelů: sebehodnocení, interní nebo externí audity
 • Zobrazení mapování rizik dodavatele
 • Audity dodavatelů a sebehodnocení pomocí předem připravených nebo vlastních šablon
 • Správa nápravných a preventivních opatření (CAPA)
 • Oznámení, když dodavatelé dokončí a předloží audity nebo CAPA
 • Hodnocení rizika auditu dodavatelského řetězce pomocí propojených informací
 • Hodnocení hrozeb BSI na základě vybraného modulu
 • Přístup k BSI údajům o incidentech v dodavatelském řetězci a analýze trendů
 • Jednoduchá komunikace s globálními dodavateli prostřednictvím automatických překladů
 • Řídicí panely pro sledování dodržování předpisů dodavatelem
 • Nastavení KPI, hodnocení rizik a metriky souladu
 • Přístup k analytikům BSI Intelligence a dodavatelského řetězce