BSI VerifEye™ Directory

BSI VerifEye™ Directory

Poznejte své dodavatele, ujistěte se, že víte odkud jsou a chraňte tak svou značku.

Poznejte své dodavatele, ujistěte se, že víte odkud jsou a chraňte tak svou značku.

Red Overlay
Red Overlay

Pro dodavatele

  • Důvěra – ukažte kupujícím, že váš profil je reálný, ověřený a dostupný přes QR kódy, které jsou uvedeny na vašem certifikátu BSI
  • Konkurenční výhoda – propagujte své produkty a služby na globální úrovni a prokažte rychleji svou náležitou pečlivost, kvalifikaci a status preferovaného dodavatele
  • Úspora času a peněz – využijte stávajících certifikací a obchodního renomé, abyste nemuseli absolvovat dodavatelský předkvalifikační audit
  • Lepší ztotožnění se značkou – spojení vaší značky s BSI, naší Královskou výsadou a statusem světově prvního národního výrobu pro standardizaci vám pomůže upevnit důvěru stávajících i potenciálních zákazníků ve vaši značku

Pro kupující a zadavatele

  • Lepší transparentnost – přístup k dodavatelovu úplnému profilu, závodu a certifikaci
  • Ochrana značky a minimalizace rizik – ujistěte se, že spolupracujete s ověřenými dodavateli
  • Úspora času a peněz – snižte náklady spojené s náborem dodavatelů a odměňte registrované dodavatele za jejich transparentnost a prvotřídní certifikaci
  • Správa dodavatelova profilu – můžete být klidní, protože máte možnost sledovat profily svých stávajících dodavatelů, jakož i jejich dodavatelů, a upevnit si tak odolnost svého dodavatelského řetězce
  • Snadný a rychlý způsob ověřování dodavatelova profilu přes QR kódy uvedené na jeho ceritifikátu