Audity dodavatelů

Audity dodavatelů

Audity dodavatelů druhou stranou. Ověřování. Transparentnost. Důvěra.

Audity dodavatelů druhou stranou. Ověřování. Transparentnost. Důvěra.

Red Overlay
Red Overlay

Naše služba auditu dodavatelského řetězce (nebo tzv. audit druhou stranou) vám umožní získat naprostý přehled o praktikách vašich dodavatelů po celém světě. Naše specializované týmy vám vytvoří dodavatelský auditní program, který bude vyhovovat vašim požadavkům, a přidají k tomu analýzu rizik, takže dostanete holistický audit na základě rizik v rámci nejcitlivějších procesů dodavatelského řetězce.

Jaké audity dodavatelů nabízíme?

Jelikož jsme tvůrci a auditory některých světově nejznámějších norem manažerských systémů, jsme odborně vybaveni k tomu, abychom mohli provádět audity dodavatelů v celé řadě uznávaných disciplín, které, pokud jsou správně prováděny, mohou zlepšovat podnikové výsledky a podporovat udržitelný růst.
Naši zkušení místní auditoři potvrdí, že obchodní údaje, směrnice a postupy vašich dodavatelů jsou v souladu s požadavky a cíli vaší organizace v mnoha oblastech, včetně následujících:

 • PAS 7000 – supplier risk management (pre-qualification framework)
 • C-TPAT and supply chain security
 • Podniková společenská odpovědnost (CSR)
 • Ekologické BOZP
 • Kvalita včetně programů specifických pro určitá odvětví jako GMP/GDP
 • Bezpečnost potravin
 • Konfliktní suroviny
 • Kontinuita činností
 • FCPA
 • Protikorupční zásady
 • Udržitelnost

Ve spolupráci s vámi vytvoříme auditní program, který bude vyhovovat vašim potřebám, ať už s předem danými kritérii nebo kombinací standardních nebo průmyslových požadavků a vašich vlastních protokolů.

 

Obraťte se na nás a my vám poradíme, jak si vybudovat odolný dodavatelský řetězec ve vaší síti dodavatelů.

 

Co zahrnuje program auditu dodavatelů?

Abyste z auditu dodavatelů vytěžili co nejvíce, naše týmy nabízejí:

 • Analýzu potřeb: pochopení vašich specifických výzev a požadavků
 • Auditní programy: tvorba nebo vylepšení auditního programu, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám
 • Realizace auditu: provádění auditů a vypracovávání auditních zpráv, které zachycují informace potřebné k tomu, abyste mohli důvěřovat svým dodavatelům
 • Podpora: nástroje ke sledování a řízení auditního programu a jeho efektivity
 • Revize programu: hloubková analýza zlepšení, aby byl program dlouhodobě efektivní

Zadáte-li provedení auditu svých dodavatelů společnosti BSI, získáte informace potřebné k tomu, abyste lépe poznali své dodavatele a způsob jejich práce. Naši zkušení místní auditoři potvrdí, že obchodní údaje, směrnice a postupy vašich dodavatelů jsou v souladu s vašimi požadavky, takže budete moci efektivně řídit svůj dodavatelský řetězec a předcházet rizikům, spojeným s podnikáním.

Proč si zvolit BSI jako poskytovatele auditu dodavatelů?

 • Objektivita: získáte nezávislé, objektivní hodnocení vašich dodavatelů
 • Odbornost: naši profesionální auditoři mají spoustu znalostí v oblasti manažerských systémů, hodnocení procesů a ekonomických sektorů
 • Globálnost: konzistentní auditní postupy v rámci naší celosvětové sítě
 • Místní znalosti a podpora – zajistíme, aby byl audit relevantní pro místní trh a vaše potřeby
 • Komplexní auditní program – jsme součástí vašeho týmu
 • Více než jen audit: budete mít přístup k nástrojům, které vám poskytnou náhled na rizika a podporu s řízením dodavatelských auditních programů
 • Důvěryhodný partner: ujistěte své zákazníky, že odolnost dodavatelského řetězce je středem vašeho zájmu