Interní audity

Interní audity

Interní audity prvních stran ke zlepšení výkonnosti 

Interní audity prvních stran ke zlepšení výkonnosti 

Red Overlay
Interní audity
Interní audity
Red Overlay

Kontaktujte nás a dozvíte se více o službách interního auditu u BSI

V dnešním hektickém podnikatelském prostředí je nezbytné implementovat robustní směrnice, procesy a provozní postupy. Ovšem tím to nekončí – dále musíte vše pravidelně revidovat a řídit, abyste zajistili efektivní chod. A právě zde přichází na řadu interní audity. 

Interní audity si sice můžete provádět sami, ale spousta organizací volí objektivní a nezávislý přístup externích auditních firem. Naše auditní služby jsou vám k dispozici. 

Klientům, kteří nevyužívají služeb BSI pro certifikační audity třetích stran, můžeme poskytnout program interních auditů napříč celým jejich podnikem. Protože jsme globální organizace s odborníky, kteří znají místní požadavky, zvyky a normy, můžete se na nás spolehnout jako na auditního partnera, který vám pomůže řídit rizika a dosahovat efektivních obchodních výsledků.  

Gears

Druhy interních auditů

Poskytujeme celou řadu interních auditů podle různých řídicích protokolů, požadavků a norem. Typický audit zahrnuje následující kombinacie

 • Konkrétní klientův protokol nebo řídicí kritéria
 • Požadavky na manažerské systémy, např. systém řízení kvality podle normy ISO 9001
 • Požadavky na hodnocení procesu
 • Klientem upravené požadavky zahrnující kombinaci výše uvedených

Vytvoříme vám auditní program, který vyhovuje vašim potřebám, ať už s předem danými kritérii nebo kombinací požadavků, které chcete uplatnit, a zaručíme vám transparentnost a ochranu značky.

Dohodněte se, který interní audit bude pro vaši organizaci ten nejlepší

 

Čtyři kroky interního auditu:

Systematickým přístupem zhodnotíme efektivitu vašich manažerských, kontrolních a řídicích procesů. Patří sem: 

 • 1. krok: Sebehodnocení – než zvážíme vhodný program, podívejte se, jak na tom jste
 • 2. krok: Audit – jakmile se dohodneme na programu, naše týmy vám poskytnou časový rozvrh a poté výsledky formou auditní zprávy
 • 3. krok: Revize – pravidelně se budeme scházet, abychom se ujistili, že program funguje a přináší výsledky
 • ‎4. krok: Pravidelné průběžné hodnocení - nejde pouze o jeden audit; náš holistický program bude slazen s vašimi požadavky a bude průběžně kontrolovat výkonnost 

Výhody interních auditů s BSI

 • Získáte nezávislou, objektivní revizi
 • Naši profesionální auditoři mají spoustu znalostí v oblasti manažerských systémů, hodnocení procesů a vědomostí z oboru
 • Ušetříte čas a peníze zadáním auditního programu externí firmě 
 • Konzistentní auditní postupy v rámci naší globální sítě 
 • Místní znalosti a podpora – zajistíme, aby byl audit relevantní pro místní trh a vaše potřeby
 • Komplexní auditní program – jsme prodloužením vašeho týmu