Naši lektoři

  • Vyškolte interní auditory, kteří budou ověřovat soulad s normami, aby věděli, jaký je efekt školení.
  • Mnozí již mají zkušenosti hodnotitelů.
  • Pracovali v mnoha průmyslových odvětvích a podnicích. Chápou tedy skutečné problémy, kterým musíte čelit.
  • Vědí, jak lidé pracují a jsou schopni změnit jejich zvyky vzniklé během mnoha let práce.
  • Používají pokročilé výukové techniky, inspirují a dokáží změnit nadšení v měřitelné výsledky.
  • Jsou školeni v komunikaci, jak zlepšit výkon.