Proč se vyplatí jít na školení BSI?

Pokud spolupracujete s BSI, pracujete s organizací operující ve světě nejvyšších standardů. Nabízíme širokou škálu školení týkajících se norem, od pokynů pro zdravotnické zařízení, až po efektivní řízení spotřeby energie. Nejen, že Vás školíme v oblasti norem, ale sami se podílíme na vytváření a rozvoji norem i provádíme audity a ověřování.

Pomocí našeho školení získáte komplexní odborné znalosti. Přesně víme, v jakých oblastech se pohybuje audit a provádíme školení tak, abyste věděli, co a jak zlepšit. Chápeme ideje obsažené v normě, tím pádem je pro nás snadnější nás zapojit a inspirovat Vaše zaměstnance.

Máme tým vynikající lektorů z celého světa, kteří dokáží Vašim zaměstnancům předat své znalosti, techniky a nástroje potřebné k ideálnímu zavedení norem ve Vaší organizaci. Mají rozsáhlé zkušenosti ze školení a ověřování, získané v různých průmyslových odvětvích.

Naši lektoři vědí, jak proměnit prostřednictvím školení Vaší organizaci. To znamená, změnit myšlení těch, kteří budou provádět změny.


Naši lektoři

  • Vyškolte interní auditory, kteří budou ověřovat soulad s normami, aby věděli, jaký je efekt školení.
  • Mnozí již mají zkušenosti hodnotitelů.
  • Pracovali v mnoha průmyslových odvětvích a podnicích. Chápou tedy skutečné problémy, kterým musíte čelit.
  • Vědí, jak lidé pracují a jsou schopni změnit jejich zvyky vzniklé během mnoha let práce.
  • Používají pokročilé výukové techniky, inspirují a dokáží změnit nadšení v měřitelné výsledky.
  • Jsou školeni v komunikaci, jak zlepšit výkon.