Otevřená školení

Ta jsou organizována pravidelně po celé zemi, školení efektivně předávají znalosti a umožňují navazování kontaktů. Výměna zkušeností a problémů s ostatními mimo jejich sektor průmyslu umožní zaměstnancům podívat se na každodenní povinnosti z jiné perspektivy. Otevřená školení dávají příležitost k svobodnější výměně myšlenek - účastníci se vrátí do firmy s novou inspirací!


Specializovaná školení v sídle Klienta

Jejich program je individuálně přizpůsoben Vaší firmě, umožní Vašim zaměstnancům učit se za podmínek, ve kterých budou získané dovednosti užívat. Pro Vaši firmu takové školení znamená finanční úspory a možnost vyhnout se přerušení podnikání způsobené cestováním zaměstnanců. Neriskujete také možnou ztrátu citlivých a tajných dat.