Mezinárodní projekty BSI

V posledních 20 letech týmy BSI zabývající se mezinárodními projekty působí ve více než 50 rozvojových zemích a zemích, jejichž hospodářské systémy jsou v procesu transformace. Tyto týmy tam realizují projekty technické pomoci. Tyto projekty pomáhají při zlepšování kvality jejich systémů infrastruktury jakosti a při uplatňování osvědčených postupů. Za tímto účelem spolupracujeme s místními institucemi odpovědnými za normalizaci, certifikaci a posuzování souladu, metrologii, akreditaci, kontrolu na trhu, ochranu spotřebitele, technické předpisy a kontroly jakosti. Spolupracujeme také s výzkumnými laboratořemi, stejně jako s malými a střední podniky.

Projekty technické pomoci jsou financovány z darů a pokrývají mnoho různých odvětví, včetně výroby a zpracování, stavebnictví, bezpečnosti potravin, zdravotnického materiálu, chemikálií, životního prostředí, energie, technologie nízkých emisí, informační a komunikační technologie, služeb, zásobování a řízení.

Náš tým zahrnuje zkušené profesionály zabývající se rozvojem, vedoucí projektů a mezinárodní konzultanty, kteří přijímají řadu opatření: mimo jiné strategické poradenství a poskytování tipů a rad, organizace odborných seminářů a workshopů, provádění výzkumu a přípravu zákonů a předpisů.

Naším hlavním cílem je pomoci zemím při zavádění potřebných norem, aby mohly konkurovat a vést obchod na globálním trhu.