BSI pomáhá udržovat certifikaci

Jak udržet svou certifikaci?

Pouze získání certifikace a očekávání, že Vaše organizace bude fungovat na vysoké úrovni s využitím inteligentního způsobu práce není dostačující. Musíte zaměřit své úsilí na neustálé udržování norem – jinak nelze dosáhnout na dlouhodobé výhody z uplatňování norem.

To jsou skutečné výhody vyžadující ovšem skutečnou vůli k neustálému zlepšování.

Samozřejmě budeme provádět každoroční kontroly, abyste měli jistotu, že jsou dodržovány požadavky normy, ale musíte si uvědomit že uspěchaná práce na zlepšení těsně předtím, než je provedena kontrola není dobrým řešením. Tvrdá práce na zachování a zlepšení normy se musí stát nedílnou součástí Vaší práce a práce Vaší organizace.

Jak Vám BSI může pomoci k tomu, aby se dokonalost stala zvykem?

  • můžeme  zaškolit Vaše zaměstnance, abyste si dodržovali normy
  • pro klíčové pracovníky můžeme provádět udržovací školení znalosti,  obnovili jejich nadšení pro neustálé zlepšování výkonnosti
  • budete mít přístup k celé řadě dokumentů, kde můžete najít odpovědi na otázky vyplývající z Vámi dosaženého pokroku
  • zašleme Vám informační bulletiny, takže můžete držet krok s nejnovějšími normami a systémy řízení
  • pokud potřebujete radu specialisty, můžete kontaktovat naše experty, kteří jsou neocenitelným zdrojem informací

Klíč je v inspiraci celé organizaci, aby se touha k zlepšování stala zvykem – součástí Vašeho poslání.