Služba spojené certifikace

Můžete propojovat kontrolní audity?

Pokud máte dva nebo více systémů řízení, které je třeba certifikovat, budeme se snažit koordinovat procesy tak, aby se konaly ve stejnou dobu, snižuje to administrativní náklady a omezuje případný zmatek.

To však neznamená integraci nebo jakékoliv propojení systémů, ačkoliv to je možné, ale je to další možnost v rámci služeb BSI. Audity se jednoduše budou konat ve stejnou dobu.


Jaké jsou výhody?

Služba propojených auditů pro Vás znamená:

  • kontinuitu činnosti firmy
  • snížení pracovní doby a administrativních nákladů
  • méně zmatků ve společnosti
  • kratší přestávky v důležité práci vedení.

Co zůstává stejné?

  • systémy řízení jako takové zůstanou zcela nezávislé
  • zachovají si své vlastní instrukce a kontrolu
  • doba trvání hodnocení nemusí být nutně nižší