Jak získat certifikát?

V BSI poskytujeme komplexní řešení. Neurčujeme pouze míru shody s normami – my je také vyvíjíme společně s nezávislými odborníky. Známe normy do největších detailů a víme, jak se s těmito znalostmi podělit s Vašimi zaměstnanci.

Pokud potřebujete jakoukoli podporu v tom, jak získat a udržet si certifikát, jsme schopni Vám poskytnout pomoc.

Co to je proces certifikace?

  1. Navázání kontaktu – Kontaktujte nás, prosím, se svými potřebami a my Vám nabídneme individualizovaný balíček služeb.
  2. Nabídka – Předložíme Vám nabídku, která obsahuje informace o nákladech a času potřebnému k provedení auditu. Společně s nabídkou budete informování o tom, který z našich obchodních zástupců bude Vaší kontaktní osobou během celého certifikačního procesu. Tento pracovník bude mít informace o konkrétní obchodní oblasti, což mu umožní poskytnout Vám podporu v procesu auditu a certifikace.
  3. Setkání s týmem provádějícím hodnocení – Bude Vám přidělen obchodní zástupce, který bude Vaší kontaktní osobou během celého certifikačního procesu. Tento pracovník bude mít informace o konkrétní obchodní oblasti, což mu umožní poskytnout Vám podporu v procesu auditu a certifikace.
  4. Vstupní Audit – Na Vaši žádost že můžeme provést vstupní audit daného systému řízení pro soulad s příslušnou normou, která umožňuje identifikaci chyb a slabých míst, které musí být uvedena do souladu s příslušnými požadavky před provedením certifikačního auditu.
  5. Certifikační Audit – Certifikační proces se skládá ze specifických etap, které se liší podle vybrané normy.
  6. Certifikace – Po úspěšném certifikačním audit vydáme příslušný certifikát registrace striktně popisující rozsah certifikace. Certifikát je platný pro dané období, které závisí na jednotlivé normě.
  7. Další zlepšování – Je Vám přiřazen manažer klienta, který bude provádět kontrolní audity k prokázání souladu a zároveň Vám bude poskytovat podpůrné služby v oblasti dalšího procesu zlepšování činnosti organizace.