BSI Vám může pomoct získat snazší přístup na evropský trh tím, že zajistí, že produkt splňuje všechny požadavky na označení CE. Pokud vyrábíte nebo dovážíte výrobky, na které se vztahuje jedna nebo více směrnic nového přístupu, budete potřebovat profesionální pokyny pro splnění zásadních požadavků těchto směrnic.

Směrnice zavádí celou řadu možností k získání osvědčení o souladu pro Váš produkt a k označují, obvykle v podobě modulární, možné cesty. Základní požadavky směrnic se liší podle směrnice a produktu.


Pro spotřebitele:

Jako takové označení CE se netýká kvality. Nemá také přenášet jakýkoli význam pro odborníky v otázkách specifikace, nákupu nebo koncové uživatele, kteří rozumně uvažují o tom, že pokud si koupili něco, co pochází z renomovaného zdroje, je to legální.

Označení CE a směrnice Evropské Unie

Písmena CE na výrobku jsou určeny pro orgány dohledu. Představují certifikát od výrobce, který znamená splnění požadavků příslušných evropských směrnic. Mnoho výrobků je zahrnuto mezi tyto směrnice a pro některé, jak hračky, existuje právní požadavek na označování těchto produktů.

Označení CE na výrobku, jeho obalu nebo průvodních informací znamená, že byla splněna minimální úroveň kvality, zdraví a bezpečnosti. Označení CE na výrobku znamená, že ten se může volně pohybovat na vnitřním trhu EU.

Označení CE může vyžadovat studie provedená výrobcem nebo může představovat zásah nezávislé třetí strany, v závislosti na produktu a směrnici. Kupující může kontrolovat průvodní informace označení CE, aby se ujistil, že výrobek vyhovuje jeho potřebám.

Souhrn

Stručně řečeno, CE vyjadřuje, že výrobce splňuje minimální právní požadavky evropských směrnic pro své výrobky, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví. Toto označení není rozpoznáváno jako označení kvality.