Proč certifikovat výrobky s BSI?

British Standards Institutions (BSI) - nezávislá organizace založená před více než 100 lety, je držitelem prestižního značení Kitemark, má obrovské zkušenosti v tvorbě a zavádění všech typů norem ve Velké Británii, ale i po celém světě; v současné době působí ve více než 100 zemích světa. BSI je jedna z nejsilnějších britských obchodních značek (Business Superbrand), označení Kitemark je rozpoznávána 82 % dospělých obyvatel Velké Británie.


Dědictví

Od jiných výzkumných organizací a certifikačních orgánů se odlišujeme naší historií a odborností našich zaměstnanců. BSI vždy patřila k avantgardě v oblasti testování a certifikace, spolupracuje se všemi typy organizací a pomáhá jim v rozvoji a dodávání výrobků, které jsou kompatibilní s normami. BSI firmám rovněž pomáhá potvrdit kvalitu jejich produktů.


Spolehlivost

Jako certifikační orgán má BSI celkovou akreditaci UKAS. BSI je schopno zajistit, že výhody certifikace splní Vaše očekávání prostřednictvím testování a certifikace dle britských, evropských nebo mezinárodních norem, jakož i specifikace daného výrobce. Máme status notifikovaného subjektu pro sedmnáct evropských směrnic a známe požadavky vstupu na trh prakticky ve všech zemích na světe.

BSI je jediná organizace na světě, která může udělit slavné označení Kitemark, které je už od roku 1903 je symbolem důvěry a spolehlivosti.

Náš tým zaměstnanců má více než 270 osob, z nichž všichni mají světovou úroveň znalostí, směřují k zlepšování produktů, služeb a obchodních vztahů po celém světě. Pomáháme tisícům organizací vstoupit na nové trhy, maximalizovat potenciál stávajících trhů a řídit riziko, abychom tak přispěli k dosažení větších úspěchů a abychom jim umožnili odlišit od ostatních firem v oboru a poskytli tak skutečné výhody svým klientům.

Základem naší filozofie je týmová práce: pracujeme s našimi klienty, abychom jim pomohli při dosahování jejich cílů tím, že poskytujeme technické poradenství a fyzické zkoumání produktů, komponentů a procesů v každé fázi výrobního cyklu. Kromě toho vyvíjíme programy pro služby a certifikace v oblastech jako je kvalita, integrita a zákaznický servis.


Nezávislost

Jednou z našich nejdůležitějších předností je nezávislost. Nejsme vládní nebo průmyslovou organizací ani nejsme vlastněni akcionáři, což znamená, že se můžeme být plně objektivní v námi prováděných certifikacích a výzkumech. Tím pádem mají naše hodnocení větší autoritu než u těch organizací, které mají zájem na propagaci svých členů.

Nestrannost je rovněž důležitá v případě dobrovolných programů jako například Kitemark, které umožňují kupujícím vidět snahu výrobců nebo dodavatelů služeb o nepřetržité dodávky bezpečných a vysoce kvalitních výrobků nebo služeb.


Získejte konkurenční výhodu díky znalostem a kompetencím BSI.

Díky znalostem a rozsáhlé síti je BSI ideálním partnerem, který může pomoci Vaší firmě získat další výhody._

  • Přístup na trh – vstup na zcela nové trhy
  • Rozvoj trhu
  • Rychlost uvedení na trh
  • Řízení rizik
  • Diferenciace produktu
  • Udržování souladu - BSI slouží svým zákazníkům tipy týkajícími se celého procesu projektování i produkce
  • Konkurenční výhoda
  • Důvěra zákazníků - díky světově proslulé nezávislosti a pověsti BSI
  • Pověst a respekt – certifikace a záruka plnění požadavků produktu nebo služby obsažené ve směrnici vydané respektovanou a nezávislou  externím notifikovaným subjektem

Status notifikovaného subjektu

Hlavní úlohou notifikovaného subjektu je poskytnout hodnocení služeb za podmínek stanovených v New Approach Directives (směrnicích nového přístupu) na podporu označení CE. Obvykle to znamená zhodnocení plnění základních požadavků stanovených v každé směrnici výrobci.

Posuzování shody může být provedeno ve formě kontroly, zajištění kvality, ověřování každého jednotlivého výrobku, testování typu nebo projektu či kombinaci výše uvedených metod. Notifikace je proces, kterým členský stát informuje Komisi, že subjekt splňuje specifické požadavky, například má odborné znalosti, zkušenosti, nezávislost, prostředky nezbytné k provádění posuzování souladu. Komise zveřejní seznam názvů oznámených notifikovaných subjektů v úředním věstníku.


Akreditace UKAS

BSI má celou řadu akreditací UKAS (United Kindom Accreditation Service) pro své aktuální portfolio služeb.

UKAS hodnotí laboratoře z hlediska souladu s požadavky mezinárodní normy ISO/IEC 17025, která nahrazuje dříve existující ISO Guide 25 a EN 45001.

Laboratoř pro získání akreditace UKAS musí přesvědčit Assessment Managers (hodnotící manažery) a nezávislé odborníky o tom, že má odbornou způsobilost a používá systém jakosti podle přísných mezinárodních norem.

V případě pozitivního hodnocení UKAS vydá laboratoři výkaz o akreditaci, v kterém jsou uvedeny kalibrace nebo testy, pro které laboratoř získala akreditaci a pro které by měla vydávat osvědčení nebo zprávy o zkoušce nebo kalibraci s označením UKAS.

Ve zájmu klientů je jasně stanovit ve své objednávce, že potřebují zprávu nebo certifikát o zkoušce nebo kalibraci UKAS provedenou akreditovanou laboratoří UKAS.


Naši partneři

Každý z našich partnerů se nám vyrovná autoritou, znalostmi a zkušenostmi. Jsme přesvědčeni, že jejich služby nám pomáhají při zvyšování standardů a k tomu, že se dokonalost stává zvykem. Patří mezi ně nezávislí konzultanti, kteří Vám jsou schopni pomoci při zavádění norem, laboratoře, které pro nás testují výrobky, mezinárodní organizace a průmyslová sdružení.

Associate Consultant Programme (ACP) - zde můžete kontaktovat nezávislé poradce, kteří mohou poskytnout nezávislé odborné rady o zavádění systémů řízení.

Associate Laboratory Programme (ALP) - jde o spolupráci BSI s některými z nejlepších výzkumných laboratoří z celého světa, umožňuje provést testy na více výrobků na větším počtu lokalizací.

Spolupracujeme s certifikačními orgány z celého světa, pomáháme jim při vývoji osvědčených postupů a norem, včetně ISO, IEC, CENCENELEC.

Jako partnerský člen Asociace Internetových Vydavatelů - Association of Online Publishers (AOP) a člen Data Publishers Association (DPA), pracujeme na udržení nejvyšších standardů v oblasti osvědčených postupů v daném odvětví.