Provádění změn normy ISO 9001:2015

Kurz se zaměřuje na správné pochopení požadavků revidované normy ISO 9001: 2015 z hlediska implementace účinného systému řízení kvality a praktickému porozumění rozdílů mezi předchozí (2008) a aktuální verzi normy.

Kurz Vám pomůže pochopit hlavní změny, označuje prvky v existujícím systému řízení kvality, které vyžadují změny s ohledem na revidované požadavky, a dává Vám možnost připravit prováděcí plán. Také Vám dá možnost procvičit si používání nástrojů užitečných v návrhu a implementaci změn.

Podívejte se na informační leták o školení

Pokud se chcete přihlásit na školení, vyplňte, prosíme Formulář přihlášky PDF a pošlete nám ho naskenovaný e-mailem.

Pro koho je školení určeno:

Dvoudenní kurz je určen pro ty osoby, které jsou spojeny s:

  • plánováním
  • realizací
  • dohlížením

na systémy managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001: 2015.

Co se naučím?

Školení Vám umožní získat znalosti a schopnosti:

• identifikace klíčových výhod implementace účinného Systému Managementu Kvality

• vypracování akčního plánu a určení potřebných zdrojů

• použíti osvědčených postupů s využitím potřebných nástrojů a techniky

• zavedení systému, který umožňuje optimálně reagovat na požadavky zákazníků a změny na trhu

• poskytování produktů a služeb, které splňují potřeb a zvyšují spokojenost Zákazníků.

Jaký bude přínos kurzu?

Mezi přínos kurzu patří správné pochopení požadavků normy ISO 9001: 2015, plánování a provádění činností týkajících se rizika a příležitostí, schopnost navrhnout řadu dokumentovaných informací v systému řízení kvality, schopnost navrhnout a implementovat odpovídající komunikační nástroje a vybudovat povědomí kvality a realizovat politiku jakosti v rámci celé firmy.

Školení zahrnuje:

  • školicí materiály
  • certifikát
  • občerstvení a oběd

Termíny školení 9. - 10. února / 12. - 13. dubna / 14. - 15. června / 8. - 9. srpna / 26.-27. září /8.-9. listopadu