Vedoucí Aditor Systému Managementu Kvality podle ISO 9001:2015 (Akredytace IRCA A17955)

Stupněm odbornosti vedoucích auditorů má zásadní význam pro účinnost celého týmu auditorů a následně pro efektivitu celého systému řízení jakosti. Tento kurz umožní vedoucím auditorům plně pochopit jejich roli a získat dovednosti, které potřebují k provádění auditů tím nejúčinnějším způsobem. Přestože kurz je určený hlavně pro auditory, jeho hodnota pro vedení společnosti je také velmi důležitá, neboť pozná přístup auditora BSI a seznámí se s principy systémů řízení jakosti. Školení je rovněž příležitostí pro vrcholné vedení, jelikož jeho představitelé můžou klást otázky, na jejichž odpověď není čas nebo příležitost během provádění auditu.

Podívejte se na informační leták o školení

Pokud se chcete přihlásit na školení, vyplňte, prosíme Formulář přihlášky PDF a pošlete nám ho naskenovaný e-mailem.

Pro koho je školení určeno:

Školení je určeno pro ty, kteří by chtěli auditovat Systémy Managementu Kvality dle ISO 9001: 2015

 • Zplnomocněné zástupce systémů managementu kvality, aby mohli zvýšit dovednosti řízení týmu auditorů, aktualizovat znalosti o systémech a přístupu certifikačních orgánů k provádění auditů
 • Interní auditory, kteří si chtějí rozšířit své dovednosti auditora a získat informace o nových metodách řízení a auditování
 • Auditory, kteří provádí audity druhé strany v dodavatelském řetězci a chtějí zlepšit svou schopnost spolupráce s dodavateli
 • Externí auditory pracující pro subjekty, které certifikují organizace
 • Poradce, kteří pomáhají při implementaci systémů řízení kvality v organizacích
 • Osoby, které chtějí investovat do svého rozvoje a chtějí také spolupracovat s certifikačními orgány

Co se naučím?

Znalosti - budete učit, jak definovat cíl:

 • Systémů Managementu Kvality
 • norem Systémů Managementu Kvality
 • auditu Systémů Managementu
 • úloze auditora při plánování, provádění a sledování auditů systémů managementu kvality v souladu s ISO 19011 (nebo podle potřeby ISO 17021)

Dovednosti – budete mít schopnost:

 • plánovat auditu
 • provádět kontroly
 • připravovat zprávy o auditech
 • porozumět ISO 19011 (nebo ISO 17021)

Od potenciálního účastníka očekáváme:

 • Účastník by měl pochopit základní principy a postupy účinného auditu systému řízení kvality podle normy ISO 9001: 2015 a ISO 19011:2011 „Pokyny pro auditování systémů managementu“.

Účastníka provedeme krok za krokem celým procesem od začátku auditování až po činnosti prováděné po ukončení auditu . Během pětidenního školení získá dovednosti a znalosti nezbytné pro zahájení a vedení úspěšného auditu systémů řízení. Bude se učit vysvětlit účel certifikačního auditu systému řízení kvality podle ISO 9001: 2015. Získá dovedností pro plánování, provádění, podávání zpráv a činností prováděných po ukončení auditu. To zaručí, že audit systému řízení kvality potvrdí soulad s normou a zvýší celkovou výkonnost společnosti.

Dříve získané zkušenosti z auditů systémů managementu- například interní audity mohou významně pomoci.

Pokud máte obavy, že nemáte příslušnou úroveň znalostí, obraťte se na naše specialisty, kteří Vám rádi pomohou.

Jaký bude přínos kurzu?

Toto školení může pomoci v:

 • Identifikaci cílů a přínosů auditu Systému Managementu Kvality dle ISO 9001: 2008
 • Výklad požadavků ISO 9001: 2015 ve vztahu k auditování
 • Plánování, provádění auditu a činnosti prováděné po ukončení auditu, které přináší skutečnou přidanou hodnotu
 • Pochopení koncepce: „myšlení z hlediska rizika“; vedení a procesní přístup
 • Poznání nejnovějších techniky auditování a dovednost jejich využití
 • Budování důvěry všech zúčastněných stran prostřednictvím řízení procesů podle nejnovějších požadavků
 • Porozumění principům požadavků certifikace BSI
 • Seznámení se s požadavky na školení akreditovanými IRCA.

Školení zahrnuje:

 • školicí materiály
 • certifikát
 • občerstvení a oběd (ubytování není v ceně)

Termíny školení: 12. - 16. prosince 2016 / 30.leden - 3.únor 2017 / 27. - 31. březen 2017