Požadavky normy ISO 14001:2015

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům důkladné porozumění požadavkům revidované normy ISO 14001: 2015, včetně základních principů, pojmů a termínů.

Environmentální Management již není pouze morální volbou, ale je to obchodní nezbytnost.
Organizace, které chápou výhody modelu, který neovlivňují rovnováhu v přírodě, získávají nejlepší pozici k tomu, aby se jim dařilo ve změněných podmínkách životního prostředí. Norma ISO 14001: 2015, tedy systém environmentálního managementu (SEM) pomáhá organizacím stimulovat rozvoj, rozvíjet inovace a vstoupit na nové trhy.

Podívejte se na informační leták o školení

Pokud se chcete přihlásit na školení, vyplňte, prosíme Formulář přihlášky PDF a pošlete nám ho naskenovaný e-mailem.

Pro koho je školení určeno:

Školení je určeno všem, kteří jsou jakkoliv zapojeni v proces plánování, zavádění, údržby a auditování na základě normy ISO 14001: 2015 EMS.

Co se naučím?

• Naučím se identifikovat klíčové požadavky a výhody plynoucí z normy ISO 14001: 2015

• Naučím se se zvládat environmentální rizika a rozvíjet proces neustálého zlepšování

• Naučím se se správně vypořádat s problémy, které přímo souvisí s mými pracovními povinnostmi

• Naučím se představovat klientům, zákonodárcům a veřejnosti opatření na ochranu životního prostředí

Trenéři zajistí, že na konci školení budete perfektně znát všechny možné problémy. Díky využití případových studií a scénářů pochopíte, co to znamená v praxi a ne jen v teorii.

Jaký bude přínos kurzu?

• Seznámím se s významem a přínosy implementace normy ISO 14001: 2015 EMS

• Seznámím se s hlavními požadavky, termíny a definicemi normy ISO 14001: 2015

• Seznámím se se strukturou ISO 14001: 2015, přičemž v úvahu bude brána rovněž Příloha

SL obsahující společné prvky norem týkajících se systémů řízení

• Seznámím se s hlavními myšlenkami, jako například procesní přístup, Naplánuj-Proveď-Ověř-Konej,

Cyklus života, aspekty i vlivy

Mezi přínosy kurzu patří znalosti týkající se výkladu požadavků ISO 14001: 2015, řízení environmentálních rizik a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu.

Školení zahrnuje:

  • školicí materiály
  • certifikát
  • občerstvení a oběd

Termíny školení: 1. srpna / 3. října / 5. prosince