Certifikace Environmentálního Managementu podle ISO 14001.

Díky certifikaci ISO 14001 bude Vaše firma spojena se zájmem o otázky životního prostředí, což Vám získá uznání a otevře nové obchodní příležitosti. Zavedení této normy Vám pomůže demonstrovat závazek Vaší organizace ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a splnit očekávání zúčastěných stran o udržitelném rozvoji.


Získání certifikaci na soulad s normou ISO 14001.

Díky nám je proces certifikace jednoduchý. Po obdržení žádosti Vám bude přiřazen individuální správce, který povede Vaši firmu jednotlivými kroky procesu certifikace.

  1. GAP Analýza
    Tato je volitelná služba je prováděna před samotným hodnocením a je to důkladnější hodnocení Vašeho současného systému environmentálního managementu a jeho následné porovnají s požadavky ISO 14001. Tento druh analýzy umožňuje vyhledání oblastí, kde je potřeba vynaložit větší úsilí ještě před formálním hodnocením, což pro Vás znamená úsporu času a peněz.

  2. Certifikační Audit 
    Skládá se ze dvou etap. Účelem této fáze je přezkoumat dokumentaci týkající se environmentálního managementu, předběžné a obecné posouzení systému organizace s požadavky normy a provedení prohlídky procesů, infrastruktury a organizace systému. Získané informace Vám poskytneme, takže pokud najdeme nějaké nedostatky, budete je mít možnost odstranit. Naproti tomu pokud splňujete všechny požadavky, budeme hodnotit jak implementovat tyto postupy a kontrolní nástroje a jejich soulad s požadavky na certifikaci.

  3. Certifikace - a co dál? 
    Po pozitivním certifikačním auditu obdržíte certifikát o souladu s normou ISO 14001, který má platnost po 3 roky. Po celé toto období bude s Vámi Váš správce v pravidelném kontraktu (alespoň jednou ročně), bude Vás navštěvovat a sledovat nejen soulad systému s normou, ale také zda je neustálé zlepšován a zdokonalován.


Získejte kompetence Interního Auditora z BSI a přístup k certifikaci

Používáme techniku zrychlené učení, které Vám pomůže plně pochopit normu ISO 14001. Účastníci získají potřebné dovednosti na základě standardní výuky v učebně, praktické výuce ve skupinách, skupinovým workshopům a otevřené diskusi na fóru.

Proč BSI?

Před více než 100 lety jsme se stali průkopníky v oblasti standardů a dodnes se těšíme z pozice lídra na trhu. Pomáháme více než 80 000 organizacím ze 182 zemí získat náskok před konkurencí. Od největších světových značek, až po malé a ambiciózní společnosti. Jako jedna z několika organizací, které perfektně rozumí normám, nejen hodnotíme, jak dobře jsou plněny jejich požadavky, ale také je od vytváříme a školíme týmy pracovníků po celém světě v oblasti jejich implementace a zvyšování efektivity efektivitu. Naše odborné znalosti můžou změnit Vaši Organizaci.