15. září 2015. vstoupila v platnost nová norma ISO 14001:2015

ISO 14001 – Systém Environmentálního mMnagementu, světově první mezinárodní environmentální norma, která pomáhá tisíce organizacím zefektivnit svou činnost v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. A to již od prvního vydání normy BS 7750 v roce 1992.

Každých pár let se provádí aktualizaci norem, aby ISO 14001 fungovala dobře v organizacích a vyhovovala současným potřebám trhu.

Aktualizace se nevztahuje na pouze ekologickou praxe, ale také zajistí, že systém řízení bude trvalý.

Firmy, organizace i celá společnost jsou zodpovědné za takové fungování, které pomůže zachránit zdroje země i pro budoucí generace.

ISO 14001 je vytvořena s ohledem na životní prostředí. Tato otázka je prioritou pro výše uvedenou normu.

Vzhledem k tomu, že současný trh je složitý a náročný ISO 14001:2015 poskytuje integrovaný přístup k environmentálnímu managementu - udržitelnost životního prostředí staví na první místo.

Právě je skvělý čas na získání znalostí o nové normě a tím pádem získání výhody před konkurencí. Naši širokou škálu kurzů připravují nejlepší odborníci. Informace získané ze školení pomůžou hladkému přechod na novou normu..

Novou normu lze zakoupit v angličtině v  BSI e - shopu

Hlavní změny

Nová norma vyjde už v září 2015, bude založen na příloze SL -  nová architektura vysoké úrovně, která pomůže standardizovat normy systému managementu. 

Hlavní změny:

 • Zaměření na vedení
 • Zaměření na řízení rizik
 • Zaměření na cíle, měření a řízení změn
 • Komunikace a informovanost
 • Menší počet požadavků s charakterem příkazu

S novým standardem mohou organizace snadno implementovat systém ve svých firmách, což v budoucnu přinese hmatatelné výhody.

 

Výhody ISO 14001:2015:

 • Snížení provozních nákladů přispívá k úsporám nákladů Vašich zákazníků
 • Méně odpadu a zvýšení efektivity organizace
 • Zvýšení důvěry
 • Zlepšení úrovně shody s předpisy o ochraně životního prostředí
 • Menší pravděpodobnost pokut a trestního stíhání, což by mohla vést ke snížení množství návštěv agentury pro ochranu životního prostředí a snížení pojistného
 • Umožňuje sledovat legislativní změny a dává dost času na řešení problémů a dodržování shody s předpisy
 • Zlepšení pověsti a spokojenosti zúčastněných stran
 • Lepší přístup k novým zákazníkům a obchodním partnerům
 • Konkurenční výhoda má vliv na rozvoj firmy
 • Zvýšená pravděpodobnost návratu klienta
 • Přístup na nové trhy

ISO 14001:2015Doporučujeme Vám zdarma ke stažení referenční materiál pro
ISO 14001:2015 

ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015 Výhody předčasného přechodu NOVINKA

ISO 14001:2015 Plán přechodu na novou normu (verze v angličtině)

ISO 14001:2015 Seznam sebeúcty (verze v angličtině)

ISO14001:2015 Průvodce přechodu na novou normu (verze v angličtině)

ISO14001:2015 Co se změní ve vedení auditu? (verze v angličtině)

ISO 14001:2015 / ISO 9001:2015 Výhody nových prvních přechodů (verze v angličtině)

Nové vydání normy ISO 14001 (verze v angličtině)

Příručka pro implementaci (verze v angličtině)

 


Podrobnější materiály o nové verzi normy, dostanete na naších školeních.

Zveme Vás ke sledování speciálně připravených filmů o důležitosti aktualizace ISO 14001:2015 environmentálního managementu.

 

Doporučené postupy pro přechod na novou normu NOVINKA

Přechod na nové aktualizované normy ISO je skvělou příležitostí pro Vaši firmu. Tento proces vyžaduje soustředění a plánování, ale čím dříve začnete, tím dříve bude možné dosáhnout východy. Zákazníci BSI poskytují klíčové pokyny k zajištění úspěchu procesu přechodu. Kontaktujte prosím BSI a začnete svou cestu k přechodu už teď!

 

 

Jaké jsou přínosy brzkého přechodů pro Vaši organizaci? NOVINKA

Doporučujeme přechod na nové verze standardů co nejdříve, aby bylo dosaženo maximální užitek ze zavedení a co nejdříve zlepšit výsledky fungování Vaší organizaci. Neváhejte – začněte pracovat na přechodu na novou normu s BSI už dnes!

 

 

Jak se připravit na přechod na nové verze norem? NOVINKA

Přechod na nově aktualizované normy ISO je důležitým projektem a může zdát ohromující, ale nejste sami. Poslechněte si závěrky našich klientů a uvidíte, jak BSI může pomoci Vaší organizaci v procesu přechodu na nové verze norem.

 

 

Význam vedení v aktualizovaných normách NOVINKA

Podpora ze strany vrcholového vedení je rozhodující pro úspěch v uskutečnění přechodu na nové aktualizované normy ISO.

 

 

Úvod do ISO 14001:2015

Tato aktualizace se netýká pouze praxe v oblasti životního prostředí, ale také zajišťuje, že systém řízení bude trvalé.Vezmeme-li v úvahu současně složitý a náročný trh ISO 14001: 2015 poskytuje integrovaný přístup k péči o životní prostředí - uvedení udržitelný rozvoj na prvním místě v podniku. Je to skvělý čas k získání znalostí o nové normě a předčít svou konkurenci. Naše široká nabídka kurzů je připravená nejlepšími odborníky. Informace získané v průběhu školení pomohou hladko přejít na novou normu.

 

Podrobnosti aktualizace ISO 14001:2015

Tato aktualizace se netýká pouze praxe v oblasti životního prostředí, ale také zajišťuje, že systém řízení bude trvalé. Vezmeme-li v úvahu současně složitý a náročný trh ISO 14001: 2015 poskytuje integrovaný přístup k péči o životní prostředí - uvedení udržitelný rozvoj na prvním místě v podniku. Je to skvělý čas k získání znalostí o nové normě a předčít svou konkurenci. Naše široká nabídka kurzů je připravená nejlepšími odborníky. Informace získané v průběhu školení pomohou hladko přejít na novou normu.


Poptávkový formulář

Pokud máte nějaké dotazy o aktualizaci, vyplňte a odešlete níže uvedený formulář. Pokud máte zájem o novinky z oblasti systémů řízení, začněte odebírat náš Newsletter.