Аудит ба магадлан шалгалтын үйлчилгээ

Аудит ба магадлан шалгалтын үйлчилгээ

BSI аудит ба магадлан шалгалтын үйлчилгээгээр нэр төр, ханган нийлүүлэлтийн сүлжээгээ хамгаалах

BSI аудит ба магадлан шалгалтын үйлчилгээгээр нэр төр, ханган нийлүүлэлтийн сүлжээгээ хамгаалах

Red Overlay
Red Overlay

Аудит ба магадлан шалгалтын үйлчилгээ

Өнөөдрийн ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ нь хувьсан өөрчлөгдөж байгаа геополитикийн газар нутгийн байдал эсвэл өөрчлөгдөж байгаа дүрэм журмын үр дүнд илүү их хяналттай тулгаран, нэмэгдэж байгаа тогтвортой байдлын шаардлага ба кибер аюул заналхийллийн үед глобал ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдлийг хянах нь нарийн төвөгтэй болсон бөгөөд ил тод байдал нь байнга тавигдах асуудал болжээ. 

Ханган нийлүүлэгчийн аудитаас дотоод аудит хүртэл таны ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний шаардлагыг хангах асуудлаар та санаа зовох шаардлагагүй болохыг бид батална. Ханган нийлүүлэгч нь салбарын тусгай протоколыг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг таны хүсэлтээр бид баталгаажуулах эсвэл танай байгууллагын шаардлагыг хангах тусгай ямар нэгэн зүйл танд хэрэгтэй эсэхээс үл хамааран манай аудит ба баталгаажуулалтын мэргэжилтнүүд туслахад бэлэн байна. 

Та аудитын хөтөлбөрөө боловсруулахдаа BSI-тай түншилснээр брэндээ хамгаалж, итгэлцлийг дээшлүүлж, глобал ханган нийлүүлэлтийн сүлжээндээ ялгарч харагдах боломжоо нэмэгдүүлэх боломжтой.

Яагаад BSI баталгаажуулалт ба аудитын үйлчилгээг сонгох хэрэгтэй вэ?

  • Дэлхий даяарх аудитын байгууллагуудын дунд өндөр нэр хүндтэй, итгэл хүлээсэн брэнд
  • бид жил бүр танай байгууллага шиг байгууллагад тусалж, нэг сая гаруй цагийг зориулдаг
  • Техникийн мэдлэгтэй, салбартаа мэргэшсэн туршлагатай аудиторууд тул бид танд юу хэрэгтэйг мэднэ
  • Бүс нутгийн туршлага, мэдлэг бүхий дэлхийн байгууллага
  • Манай технологийн шийдлүүд нь эрсдлийн тухай ойлголт өгөх боломжтой бөгөөд ханган нийлүүлэгчийн аудитын хөтөлбөрийг удирдахад туслах зорилготой
  • BSI нь зөвхөн аудит хийдэг байгууллага биш. Бид сонгосон замаар харилцдаг танай багийн бүрэлдэхүүний өргөтгөл шиг ажиллаж
  • аудитын хөтөлбөр боловсруулж, удирдахад тантай цуг ажилладаг. Ингэснээр та анхнаасаа өөрт хэрэгтэй дэмжлэгийг авч эхэлнэ
  • Бид таны хэрэглэгчид тохирсон шаардлагыг илүү тодорхой болгох техникийн мэргэжилтнүүдээ оролцуулах болно
  • Чанар, аюулгүй байдал, хүнсний аюулгүй байдал эсвэл компанийн нийгмийн хариуцлага (КНХ) гээд манай баг бүх талын мэдлэгтэй
  • Манай гэрчилгээг QR код ашиглан нэн даруй, амархан тогтоож болно