BSI-н Хараат бус байдал

Хараат бус байдал нь BSI-н үйлчилгээний суурь зарчим юм. Хараат бус байдал гэдэг нь хүмүүс болон бүх бизнесийн үйл ажиллагаанд шударга, тэгш хандана гэсэн үг билээ. Энэ нь шийдвэргаргах бодит шалтгаанд нөлөөлж болохуйц аливаа нөлөөнөөс ангид байж шийдвэр гаргадаг гэсэн үг юм.

The British Standards Institution (BSI, Хатан хааны зарилгаар байгуулагдсан компани) нь Үндэсний стандарчиллын байгууллагын (NSB) үйл ажиллагааг Их Британид явуулдаг. BSI нь групп компаниудынхаа хамтаар NSB-н үйл ажиллагаанаас гадна дэлхий даяарх компаниудад стандартад тулгуурласан хамгийн шилдэг туршлагаар (баталгаажуулалт, өөртөө үнэлгээ хийх хэрэгсэл, программ хангамж, бүтээгдэхүүний тест хийх, мэдээллийн бүтээгдэхүүн, сургалт гэх мэт) үр дүнгээ сайжруулахад нь туслах бизнесийн шийдлийн өргөн хүрээний портфелийг санал болгодог.

BSI-н баталгаажуулалтын бизнесийн бодлогын талаар илүү ихийг мэдэж аваарай

BSI-н бүтээгдэхүүний тест ба баталгаажуулалтын хараат бус байдлын талаар мэдэж аваарай