BSI VerifEye™ лавлах

BSI VerifEye™ лавлах

Хэн танай жинхэнэ ханган нийлүүлэгч болох, хаана байдгийг мэдэж, өөрийн брэндээ хамгаалаарай.

Хэн танай жинхэнэ ханган нийлүүлэгч болох, хаана байдгийг мэдэж, өөрийн брэндээ хамгаалаарай.

Red Overlay
Red Overlay

Ханган нийлүүлэгч нарт

  • Итгэлцлийг үүсгэх – Таны бизнес, профайл жинхэнэ бас баталгаажсан болохыг BSI-н гэрчилгээнийхээ QR кодоор нэвтэрч харуулах
  • Харьцангуй давуу тал – Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ дэлхий даяар сурталчилж, тохирлын магадлал (due diligence), мэргэшсэн байдал ба тохиромжтой нийлүүлэлтийн статусын мэдээллээ хурдан гаргаж өгөх
  • Зардал ба цаг хэмнэх – Ханган нийлүүлэгчийн урьдчилсан аудитын шалгалтын шаардлага гарах нөхцөл байдлыг багасгахын тулд одоогийн гэрчилгээ ба бизнесийн боломжоо дээд зэргээр ашиглах
  • Брэндийн танигдах байдлыг дээшлүүлэх – брэндийнхээ нэр хүндийг Хатан хааны зарлигтай, дэлхийн хамгийн анхны үндэсний стандарчиллын байгууллагын статустай BSI-тай холбож, одоогийн гэрчилгээ ба бизнесийн боломжоо дээд зэргээр ашиглах.

Худалдан авагч болон хөгжүүлэгч нарт

  • Нэмэгдүүлсэн ил тод байдлыг – ханган нийлүүлэгчийн профайл, байрлах газар, гэрчилгээг бүрэн харуулахад нэвтрэх
  • Брэндийн хамгаалалт ба эсрдлийг бууруулах – баталгаажсан ханган нийлүүлэгчтэй ажиллаж байгаа эсэхээ шалгах
  • Зардал, цаг хэмнэх – ханган нийлүүлэгчийг оруулсан ханган нийлүүлэгчдийг ил тод байж, хамгийн дээд зэрэглэлийн баталгаажуулалтын гэрчилгээг авсных нь төлөө ханган нийлүүлэгчийн шинээр нэвтрэхтэй холбогдох зардлыг багасгаж, шагнах
  • Ханган нийлүүлэгчийн профайлын удирдлага – Ханган нийлүүлэгчийн болон тэдний ханган нийлүүлэгчийн профайлыг бүрэн хайж олох талаар санаа зовохгүй байж, ханган нийлүүлэлтийн сүлжээнийхээ тогтвортой байдлыг өсгөх нь