Сэдвүүд

Сэдвүүд

Салбарын тайлан, судалгаа, блог, мэдээний BSI-н нүүр хуудас

Салбарын тайлан, судалгаа, блог, мэдээний BSI-н нүүр хуудас

Red Overlay
Red Overlay

BSI-н олон салбарын тэргүүлэгчид нь Их Британи дахь болон дэлхий даяарх манай салбаруудын хамгийн сүүлийн үеийн судалгаа ба трэндээр таныг хангахын төлөө ажилладаг. Бид манай үндсэн үүрэг, зорилгод нийцэх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлдэг: инновац, тогтвортой байдал, гүйцэтгэл, аюулгүй байдал, уян хатан байдал.