BSI

BSI

175 орны 90 000 гаруй байгууллагуудтай ажиллаж салбарын онцлогт тохирсон шийдлүүдийг санал болгодог

175 орны 90 000 гаруй байгууллагуудтай ажиллаж салбарын онцлогт тохирсон шийдлүүдийг санал болгодог

Red Overlay
Red Overlay

Салбарууд

Таны байгууллагын ажилладаг салбарын удирдлагын тогтолцооны гол асуудлууд болон шийдлүүд, түүнчлэн таны бизнесд хамааралтай үйлчлгээ, стандартууд ба схемуудын талаарх мэдээлэлтэй бид таныг танилцуулна


Сонирхсон салбараа сонгоно уу

 • Агаарын болон сансрын салбар >
  in English


 • Автомашины үйлдвэрлэл >
  in English


 • Аюлгүй байдал >
  in English


 • Biometrics >
  in English


 • Олборлолт >
  in English


 • Хүртээмжтэй байдал >
  in English


 • Мэдээллийн хамгаалалт >
  in English


 • Хэмжилт ба хэмжил зүй >
  in English


 • Шинэчлэл ба зохион бүтээлт >
  in English


 • Мэдээллийн технолог ба телекоммуникаци >
  in English


 • Чанар ба бизнесийн хөгжил >
  in English


 • Арилжаа ба санхүү >
  in English


 • Корпорацийн удирдлага >
  in English


 • Машины үйлдвэрлэл >
  in English


 • Анагаах ухаан >
  in English


 • Олон улсын худалдаа >
  in English


 • Нанотехнологи >
  in English


 • Хүрээлэн буй орчин >
  in English


 • Хөдөлмөрийн хамгаалалт >
  in English


 • Хаягдлын боловсруулалт >
  in English


 • Галын аюлгүй байдал >
  in English


 • Хүнсний бүтээгдэхүүн >
  in English


 • Гагнуур  >
  in English


 • Хөдөө аж ахуй >
  in English


 • Даралттай сав >
  in English


 • Барилга байгуулалт >
  in English


 • Тээвэр ба ложистик >
  in English


 • Мэдээллийн удирдлага >
  in English


 • Эрсдлийн удирдлага >
  in English


 • Дэд бүтцийн удирдлага >
  in English


 • Үйлчилгээ  >
  in English


 • Цахилгаан техник ба электроник >
  in English


 • Эрчим хүч >
  in English • Британы Стандартын Байгууллагын үйлчилгээнд шилжин орох

  BSI-ийн баталгаажилт нь таны байгууллагыг дэлхийн топ брэндтэй холбогдохоос илүү их утга учиртай зүйл юм. Та мөн BSI-ийн хүндтэй хэрэглэгчидэд хүртээмжтэй байдаг олон боломжуудыг ашиглах болно. Манай хэрэглэгчид зөвхөн баталгаажилтаар хязгаарлагдадгүй. Бид та бүхэнд хамгийн шинэ стандартуудын тохирлыг хангах, ажилтнуудаа сургаж бэлтгэхэд туслалцаа үзүүлснээр таны бизнесийн тасралтгүй хөгжлийг хангадаг юм. Түүнчлэн, тогтмол давтагддаг үзлэгүүд таны өдрөөс өдөрт улам боловсронгуй болох тэмүүлэлийг дэмжих болно. Та мөн BSI-ийн Баталгаажилтын Маркийн чанарын тэмдэгийг ашиглах боломжтой, ингэснээр та өрсөлдөгчдөөсөө илүү давуу талуудтай болох юм.