Салбарууд

Таны байгууллагын ажилладаг салбарын удирдлагын тогтолцооны гол асуудлууд болон шийдлүүд, түүнчлэн таны бизнесд хамааралтай үйлчлгээ, стандартууд ба схемуудын талаарх мэдээлэлтэй бид таныг танилцуулна


Сонирхсон салбараа сонгоно уу

Британы Стандартын Байгууллагын үйлчилгээнд шилжин орох

BSI-ийн баталгаажилт нь таны байгууллагыг дэлхийн топ брэндтэй холбогдохоос илүү их утга учиртай зүйл юм. Та мөн BSI-ийн хүндтэй хэрэглэгчидэд хүртээмжтэй байдаг олон боломжуудыг ашиглах болно. Манай хэрэглэгчид зөвхөн баталгаажилтаар хязгаарлагдадгүй. Бид та бүхэнд хамгийн шинэ стандартуудын тохирлыг хангах, ажилтнуудаа сургаж бэлтгэхэд туслалцаа үзүүлснээр таны бизнесийн тасралтгүй хөгжлийг хангадаг юм. Түүнчлэн, тогтмол давтагддаг үзлэгүүд таны өдрөөс өдөрт улам боловсронгуй болох тэмүүлэлийг дэмжих болно. Та мөн BSI-ийн Баталгаажилтын Маркийн чанарын тэмдэгийг ашиглах боломжтой, ингэснээр та өрсөлдөгчдөөсөө илүү давуу талуудтай болох юм.