Бүтээгдэхүүний магадлан шалгалтын үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүний магадлан шалгалтын үйлчилгээ

Red Overlay
Бүтээгдэхүүний магадлан шалгалтын үйлчилгээ
Бүтээгдэхүүний магадлан шалгалтын үйлчилгээ
Red Overlay

Магадлан шалгалтын гэрчилгээ

Та бүтээгдэхүүндээ өөрөө баталгаа гарсан бол бид туршилтын мэдээлэл, техникийн файлууд, тайланг багтааж таны бүх техникийн мэдээллийг хянаж үзэж, магадлан шалгасан гэрчилгээг танд олгоно.

Та туршилтаа өөрөө хийсэн байж болно учир нь:

  • CE тэмдэг гэх мэт тусгай зохицуулалт, журмуудыг хангах шаардлага
  • Зах зээлд холбогдох стандарт байхгүй
  • Шаардлага хангах эсэх талаар танай бүтээгдэхүүнийг шалгаж үзсэн гэсэн нотолгоо танд хэрэгтэй