BSI компаний тухай

Британы Стандартын байгууллага (BSI) нь зүй ёсоор стандартаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа хамгийн ахмад, домогт, нэр хүндтэй байгууллагуудын нэг хэмээн тооцогддог. 100 гаруй жилийн амжилттай хөгжлийн явцад BSI дэлхийн хамгийн том стандартын байгууллага болон хувирч дэлхийн хэмжээнд орчин үеийн стандартуудын хөгжил болон тэдгээрийн сургалт боловсрол ба баталгаажуулалтын хандлагыг тодорхойлж байна. BSI нь ямар ч баталгаажуулалтын байгууллагаас ялгагддаг онцлог нь зөвхөн үзлэг аудит хийгээд зогсохгүй мөн юуны өмнө стандартуудыг зохиож тэдгээрийг дэлхийн түвшинд түгээдэг ба Олон улсын стандартын байгууллага ISO-г үндэслэн байгуулагчийнхаа хувьд түүний үйл ажиллагаанд давамгай нөлөө үзүүлдэгт оршино. BSI нь премиум буюу дээд ангилалын компани ба үнэ болон чанарын дээд зэргийн зохицолыг санал болгож дэлхийн 175 оронд 90 000 байгууллагад үйлчилж байна.


Төгс байдлыг дадал болгоно