BSI-ийн тухай

BSI-ийн тухай

BSI нь хүмүүс болон байгууллагуудад илүү сайн ажиллах боломжийг олгодог. Бид төгс төгөлдөрийг дадал болгохын тулд мэдлэг, шинэтгэл, шилдэг туршлагуудыг дэлхий даяар, өдөр бүр хуваалцдаг.

BSI нь хүмүүс болон байгууллагуудад илүү сайн ажиллах боломжийг олгодог. Бид төгс төгөлдөрийг дадал болгохын тулд мэдлэг, шинэтгэл, шилдэг туршлагуудыг дэлхий даяар, өдөр бүр хуваалцдаг.

Red Overlay
Red Overlay

BSI таны бизнест хэрхэн тусалж чадах вэ?

BSI нь бизнесийн стандартуудаар мэргэшсэн байгууллага юм. Эдгээр стандартууд нь аливаа байгууллагад төгс төгөлдөрт хүрэх эрмэлзлэлийг нь дадал болгож хувиргахад тусладаг. Дэлхий дахинд. Бидний үйл ажиллагааны утга учир байгууллагуудын үр дүнтэй байдлыг нэмэгдүүлэхэд оршдог.

BSI нь ямар ч баталгаажуулалтын байгууллагаас ялгагддаг онцлог нь зөвхөн үзлэг аудит хийгээд зогсохгүй мөн юуны өмнө стандартуудыг зохиож тэдгээрийг дэлхийн түвшинд түгээдэг ба Олон улсын стандартын байгууллага ISO-г үндэслэн байгуулагчийнхаа хувьд түүний үйл ажиллагаанд давамгай нөлөө үзүүлдэгт оршино. BSI нь премиум буюу дээд ангилалын компани ба үнэ болон чанарын дээд зэргийн зохицолыг санал болгож дэлхийн 193 оронд 84 000 байгууллагад үйлчилж байна.


Төгс байдлыг дадал болгоно