Их Британы стандартчилалын үндэсний байгууллага

Манай компани Британийн үндэсний стандартчилалын байгууллага төдийгүй дэлхийн анхны стандартчилалын байгууллага юм. Бид дэлхийн олон улсын стандартчилалын байгууллагуудын хүрээнд Их Британийн эдийн засгийн болон нийгмийн сонирхлыг төлөөлдөг. Түүнчлэн, төрөл бүрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрөл бүрийн хэмжээний британийн байгууллагуудын ажил хэргийн шийдлүүдийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэрээ оруулдаг.


Их Британийн стандартчилалын байгууллагын хувьд бидний гүйцэтгэх үүрэг

Манай компани үйл ажиллагаагаа төрөл бүрийн салбаруудад хэрэгжүүлж олон тооны компани, засгийн газрууд ба хэрэглэгчидтэй хамтран ажиллаж Британийн, Европын болон олон улсын стандартуудыг хөгжүүлдэг.  

Дэвшилтэт мэдлэгээр хангах

Мэдлэг нь амжилттай хөгжиж яваа аль ч байгууллагын үндэс байдаг. Харин Британийн стандартуудад агуулагддаг мэдлэгийг ашигласнаар амжилтаа улам бүр ахиулан батжуулах боломжтой.


Гадаад бодлого ба олон улсын харилцаа

Энэ хэсэгт дэлхий даяарх бусад стандартчилалын байгууллагууд болон засгийн газрын байгууллагууд, хотын захиргаад, орон нутгийн байгууллагуудтай тогтоосон бидний хамтын ажиллагааны харилцааны тухай өгүүлсэн байгаа. Энэ хэсэг мөн стандартчилалын үндэсний байгууллагын үйл ажиллагааг хянадаг.

Стандартууд хэрэглэгчдэд ямар ашигтай вэ?

Стандартуудын ихэнх нь компаниуд болон салбаруудын шаардлагыг тооцож хийгддэг хэдий ч бүх стандартууд нийгэм олон нийтэд шууд болон шууд бусаар нөлөө үзүүлдэг.


Процессд хэрхэн оролцох вэ?

Стандартуудыг нэвтрүүлэх процессд оролцох хэд хэдэн арга байдаг. Хороодын бүрэлдэхүүнд орж стандартуудыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэрээ оруулж болно; зохиогч болох эсвэл BSI-ийн хэрэглэгчдийн төлөөлөл болох боломжтой; эсвэл төсөл дээр саналаа үлдээж болно.  

Хороодын гишүүдийн сургалт

Хороодын гишүүд техникийн болон нарийн мэргэжлийн олон асуудлуудаар нэмэлт сургалт авдаг учраас тэд олж авсан мэдлэг дээрээ суурилж та бүхэнд дэлхийн түвшний стандартуудыг өргөн барьдаг билээ.   


Стандартуудын салбар дахь бодлого ба стратегийн хороо

Энэ хорооны (SPSC) гишүүдийг BSI-ийн захирлуудын зөвлөлөөс томилдог ба хороо өөрийн тайлангаа эцсийн дүнд мөн л захирлуудын зөвлөлд өргөн барьдаг.

Стандартуудыг боловсруулах зааварчилгаа

Стандартуудыг боловсруулах зааварчилгааны хүрээнд саяхан дуусгасан зарим чухал төслүүдийг авч үздэг, мөн боловсруулалтын шатанд явж байгаа шинэ стандартуудыг эргэж хардаг.