Их Британы стандартчилалын үндэсний байгууллага

Манай компани Британийн үндэсний стандартчилалын байгууллага төдийгүй дэлхийн анхны стандартчилалын байгууллага юм. Бид дэлхийн олон улсын стандартчилалын байгууллагуудын хүрээнд Их Британийн эдийн засгийн болон нийгмийн сонирхлыг төлөөлдөг. Түүнчлэн, төрөл бүрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрөл бүрийн хэмжээний британийн байгууллагуудын ажил хэргийн шийдлүүдийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэрээ оруулдаг.