Олон улсын стандарт ба зохицуулалтын мэдээллийг хэрхэн худалдан авч, нэвтрэх вэ

Олон улсын стандарт ба зохицуулалтын мэдээллийг хэрхэн худалдан авч, нэвтрэх вэ

Red Overlay
Олон улсын стандарт ба зохицуулалтын мэдээллийг хэрхэн худалдан авч, нэвтрэх вэ
Олон улсын стандарт ба зохицуулалтын мэдээллийг хэрхэн худалдан авч, нэвтрэх вэ
Red Overlay

Олон улсын стандарт ба зохицуулалтын мэдээллийг хэрхэн худалдан авч, нэвтрэх вэ

Их Британийн үндэсний стандарчиллын албан ёсны байгууллага болохын хувьд BSI нь Хатан хааны зарлигаар жил бүр мянга мянган стандартыг боловсруулж, нийтлэх үүрэгтэй байдаг. Манайд одоогоор BSI-н стандартын дэлгүүрээс эсвэл манай үйлчлүүлэгчтэй харилцах албанаас худалдан авч болох 95000 гаруй стандарт болон манай стандартын захиалгын үйлчилгээгээр нэвтэрч болох 63000 гаруй одоогийн эсвэл стандартын ноорог бүхий портфель байна. 

BSI нь Европын болон Олон улсын стандартчиллын бүх байгууллагад Их Британийн ашиг сонирхлыг төлөөлдөг. 

Ямар стандартын захиалгын үйлчилгээ танд тохирох вэ?