Зүйлсийн интернэт

нь Илүү ухаалаг, аюулгүй ертөнцийг бүтээж байнаШинэ туршлагыг бүтээж, шинэ боломжуудыг хуваалцаж, IoT-ийн глобал сорилтуудыг шийдвэрлэж байна. нь Илүү ухаалаг, аюулгүй ертөнцийг бүтээж байнаШинэ туршлагыг бүтээж, шинэ боломжуудыг хуваалцаж, IoT-ийн глобал сорилтуудыг шийдвэрлэж байна.
Red Overlay
Зүйлсийн интернэт
Зүйлсийн интернэт
Red Overlay

Зүйлсийн интернет гэж юу вэ?

Дэлхий дээрх хүн бүр эзэмшиж байгаа нэг зүйлсийн интернетийн (Internet of Things (IoT)) төхөөрөмж бий бөгөөд энэ нь 11,1 их наяд ам.долларын эдийн засгийн үнэ цэнэд 2025 он гэхэд хүрнэ. Энэхүү концепт нь бидний амьдралд төдийгүй бидний хэрхэн ажиллахын өөрчлөх потенциалтай. Энэхүү IoT нь ухаалаг төхөөрөмжүүд, хүмүүс болон системүүдийн сүлжээ бөгөөд энэ нь илүү бүтээмж, инновацийг бий болгох дата солилцоо, дата хослол ба дата анализийн боломжийг нээж байна. 

IoT нь бүхий л төрлийн ухаалаг төхөөрөмжүүдийг хамардаг. Энэ нь гар утаснаас кофе машин хүртэл, угаалгын машинаас хаалганы түгжээ хүртэл, CCTV камераас оффисын гэрэлтүүлгийн систем хүртэл бүх зүйлийг багтаана. Төхөөрөмжүүд ба түүний холбоосуудын боломжид хязгаар байхгүй ч IoT-ийн комлекс чанар нь шинэ бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээнд итгэлцлийг бүрдүүлэх явдлыг хүндрүүлж байна.


BSI хэрхэн тусалж чадах вэ?

BSI нь инновацийг бий болгох, хуваалцах, суурилуулах, дэмжих илтгэлцлийн хүрээ ба IoT аппликейшн, дата ба төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ба найдвартай хэрэглээг бүтээж байна. Өсөж буй технологийн бусад салбаруудыг нэгэн адилаар салбарт одоогоор сайн туршлага ба IoT-ын тодорхой стандартууд дутаж байна.

Шинэ боломжуудыг бий болгох, сайн туршлагыг бүтээх, итгэл ба итгэлцлийг сайжруулах, зах зээлийг хурдасгах хүчтэй, уян хатан IoT бүлгийг BSI бүтээсэн. Бүлэг нь смарт хотууд, орчны бүтээн байгуулалт, BIM, тээвэр ба ханган нийлүүлэлтийн сүлжээнүүд, өөрийгөө жолоодогч системүүд, харилцан холбоотой байдал гэх мэтийг багтааж салбар бүрийн IoT худалдан авагчид ба ханган нийлүүлэгчд холбож байна.

IoT бүлэгт нэгдээрэй 

Түүнчлэн бид холбоотой төхөөрөмжүүдийн аюулгүй байдал, харилцан холбоотой байдлуудын хараат бус магадлан шалгалтын чадамжийг бүрдүүлэхийн тулд ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Манай зорьж хийсэн IoT-ийн лабораториор бид IoT ажиллагааны баталгааг гаргахыг санал болгож үйлчлүүлэгчиддээ болон тэдний худалдан авагчдад IoT-тэй бүтээгдэхүүн, системийг аюулгүй, найдвартай болохыг баталгаажуулж өгч байна.

Манай IoT баталгааны тухай илүү ихийг мэдэж аваарай.