Мэргэжлийн үйлчилгээ

Мэргэжлийн үйлчилгээ

Red Overlay
Мэргэжлийн үйлчилгээ
Мэргэжлийн үйлчилгээ
Red Overlay

Мэргэжлийн үйлчилгээ хамгийн сүүлийн үеийн тойм

Бид нягтлан бодогч, зөвлөх, архитектор, хуулийн фирм болон бусад мэргэжилтэнд бизнесээ удирдахын зэрэгцээ үйлчлүүлэгчиддээ хамгийн сайн өрсөлдөх чадвартай үйлчилгээг хүргэхэд туслахын тулд өргөн хүрээнд хамтран ажилладаг.

Стандарт, сургалт, ISO баталгаажуулалтын гэрчилгээ

BSI нь жижиг, том мэргэжлийн үйлчилгээний байгууллагуудад стандарт ашиглан эрсдлийн удирдлага, гүйцэтгэлээ сайжруулахад нь 100 гаруй жил тусалж байна. 

Стандарт худалдан авч, манай сургалтаар дамжуулан суралцаж, манай мэргэжлийн багтай хамт ISO баталгаажуулалтын гэрчилгээ авахын төлөө хамтарч ажиллаарай 

 • ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцоо нь танд үйл ажиллагаагаа хянаж, зардлаа багасгах замаар үйлчлүүлэгчтэйгээ харилцах харилцааг үргэлж сайжруулахад тусална. 
  ISO 9001-н тухай нэмэлт мэдээлэл
 • ISO 45001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй нь та ажилчид болон хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрүүл мэндийг өмнөө тавьдаг болохыг тэдэнд харуулахад танд тусална. Танай ажлын байр эсвэл танай байгууллагад болон үйлчлүүлэгчийн зочлох үеэс хамааралгүй та ажилтай холбоотой гэмтэл ба өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. 
  ISO 45001-н тухай нэмэлт мэдээлэл
 • ISO 27001 Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлага нь танд мэдээлэл болон үйлчлүүлэгчийнхээ мэдээллийг хамгаалахад тусалж, эдгээрийн аюулгүй байдлыг хангана. 
  ISO 27001-н тухай нэмэлт мэдээлэл
 • ISO 14001 Экологийн менежмент нь танд илүү тогтвортой байж, илүү их бизнес олоход тусална. 
  ISO 14001-н тухай нэмэлт мэдээлэл
 • ISO 22301 Бизнесийн тасралтгүй ажиллагаа нь танд эрсдлээ удирдаж, саад болох тохиолдлын үед ч үйлчлүүлэгчдээ үйлчилгээ үзүүлэхэд тусална. 
  ISO 22301-н тухай нэмэлт мэдээлэл

Үйлчилгээ

Таныг үйлчлүүлэгчиддээ үйлчилгээ үзүүлэхэд BSI таны түнш байж чадна. Олон улсын төслөөс эхлээд гибер аюулгүй байдал хүртэл танд тохиолдож болох нийтлэг сорилтуудад туслах төрөл бүрийн үйлчилгээг бид санал болгодог.