Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эрүүл оршихуй

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эрүүл оршихуй

Танай хүмүүс болон бүтээгдэхүүнийг хамгаалж, сайжруулахын тулд итгэлцлийн соёлыг бүтээх нь

Танай хүмүүс болон бүтээгдэхүүнийг хамгаалж, сайжруулахын тулд итгэлцлийн соёлыг бүтээх нь

Red Overlay
Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эрүүл оршихуй
Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эрүүл оршихуй
Red Overlay

Та BSI-н дэлхий даяарх мэргэжилтнүүдийн бүтээсэн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал ба эрүүл оршихуйн тухай олон төрлийн эх сурвалж, мэдээлэл, мэргэжилтний тайлбарын холбоосыг доороос олж болно. Мөн түүнчлэн, илүү аюулгүй, эрүүл ажлын байр эсвэл бүтээгдэхүүнийг бий болгох хэрэгслийг танай байгууллагад олгохын тулд санал болгодог, танд амжилт олох, тогтвортой байдлыг бий болгож, боломжийг нээж өгөх манай үйлчилгээ рүү шилжүүлэх холбоосыг олно.

Блог, нийтлэл ба мэдээ (UK website)


Стандарт, сургалт, баталгаажуулалтын гэрчилгээ

 • ISO 45001 (UK website) Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага
 • BS 45002-0 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо. ISO 45001 хэрэглэх ерөнхий удирдамж
 • BS 45002-1:2018 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо. ISO 45001 хэрэглэх ерөнхий удирдамж. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг удирдах заавар
 • BS 45002-2:2019 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо. ISO 45001 хэрэглэх ерөнхий удирдамж. Эрсдэл ба боломж бололцоо
 • BS 45002-3:2018 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо. ISO 45001 хэрэглэх ерөнхий удирдамж. Ослын хяналт шалгалт хийх заавар
 • ISO 39001 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын удирдлага
 • Байгууллагын дотор эрүүл мэнд, эрүүл оршихуйн орчныг хангах PAS журам
 • BS 8599-1:2019 Ажлын байран дахь анхны тусламжийн хайрцаг. Ажлын байран дахь анхны тусламжийн хайрцгийн агуулгад зориулсан техникийн тодорхойлолт
 • BS EN ISO 4007:2018 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл. Нүд ба нүүрний хамгаалалт. Үг хэллэг
 • BS EN 1731:2006 Хувь хүний нүдний хамгаалалт. Нүдний торон хамгаалалт ба нүүрний хамгаалалт
 • BS EN 12464-1:2011 Гэрэл ба гэрэлтүүлэг. Ажлын байрны гэрэлтүүлэг. Байран дотор байрлах ажлын байр
 • Эргономикийн стандарт (UK website)