Mark of Trust

Mark of Trust

BSI-ийн Итгэлийн тэмдгийг ашиглах тухай мэдээлэл

BSI-ийн Итгэлийн тэмдгийг ашиглах тухай мэдээлэл

Red Overlay
Mark of Trust Banner
Mark of Trust Banner
Red Overlay

BSI-ийн баталгаажилтын гэрчилгээ нь үнэ цэнэтэй маркетингийн хэрэгсэл юм. Гэрчилгээжүүлэх тэмдгийн байгаа байдал Mark of Trust нь тухайн байгууллага стандартын шаардлагуудыг амжилттай хангасныг харуулдаг. Энэ нь мөн хэрэглэгчид, үйлчлүүлэгчид болон нийт зах зээлд BSI-аар баталгаажсан байгууллагуудыг таних ба тэдэнд итгэхэд тусалдаг.

Энэ хуудсанд Mark of Trust BSI талаархи үндсэн мэдээллийг өгдөг.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрийн улс орныг хариуцсан BSI-ийн оффисоос эсвэл brand@bsigroup.com хаягаар авна уу.