BSI-с олгосон гэрчилгээг хүчинтэй эсэхийг бататгах

BSI-с олгосон гэрчилгээг хүчинтэй эсэхийг бататгах

Check company, site and product certificates

Компани, газар ба бүтээгдэхүүний гэрчилгээ шалгах

Red Overlay
BSI-с олгосон гэрчилгээг хүчинтэй эсэхийг бататгах
BSI-с олгосон гэрчилгээг хүчинтэй эсэхийг бататгах
Red Overlay
Enter Company name or certificate number. Results limited to 50 records.

BSI-с олгосон ISO стандарт, Kitemark™ болон аудитын гэрчилгээг хүчинтэй эсэхийг бататгах

ISO стандарт, BSI Kitemark болон CE гэрчилгээ бүхий үйлчлүүлэгч, бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг BSI-ийн лавлахаас хайж үзээрэй. Үүний дээр ханган нийлүүлэгч нь VerifEye™ лавлахад багтсан, профайлаа бататгасан эсэхийг шалгаарай.

Та бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээ хайж байгаа, ханган нийлүүлэгчийн үнэмлэх эсвэл эх үүсвэрийг хүчинтэй эсэхийг бататгах хэрэгтэй эсвэл өрсөлдөөний орчноо ойлгож мэдэхийг хүсэж байгаа эсэхээс үл хамааран эдгээр гурван лавлах нь BSI-н одоогийн бүх гэрчилгээний өргөсгөсөн жагсаалтыг гаргаж өгнө.

Манай лавлахын жагсаалтад багтах