BSI Connect Portal

BSI Connect Portal

Таны BSI-ийн аудитууд ба цуглуулсан мэдээллүүд бүгд нэг дор

Таны BSI-ийн аудитууд ба цуглуулсан мэдээллүүд бүгд нэг дор

Red Overlay
BSI Connect Portal
BSI Connect Portal
Red Overlay

BSI Connect Portal-д нэвтрэх

BSI Connect Portal гэж юу вэ?

BSI Connect Portal нь таны BSI аудитуудын болон цугларсан бүхий л мэдээллийг агуулсан, вэбэд суурилсан өөртөө үйлчлэхэд тохиромжтой хэрэгсэл юм. Таны BSI-ийн баталгаажилтын нэг хэсэг болох энэхүү хэрэгслийг та BSI-ийн мэдээллүүдийг удирдах болон бизнесийнхээ гүйцэтгэлийг ойлгож, сайжруулан ажиллахад хэрэглэх боломжтой.

BSI Connect Portal

BSI Connect Portal танд хэрхэн туслах вэ?

18 хэлнээс сонгон ашиглах боломжтой BSI Connect Portal нь танд өөрийн залруулах арга хэмжээнүүдийн ахиц дэвшлийг болон BSI-н бусад үнэлгээнүүдийн гэрчилгээнүүдийг хянахад уян хатан байдлыг олгоно.

Portal-ын аудитын хуваарь болон гэрчилгээ, тайлан, лого зэрэг нь үр ашгийг бий болгож харагдацыг сайжруулдаг.

Үл тохиролууд болон аудитаар илэрсэн зүйлүүдэд шинжилгээ хийх, шалгууртай харьцуулах ба залруулах арга хэмжээнүүдийн төлөвлөгөөг удирдах Portalын чадварууд нь танд чухал боломжуудыг олж харах мэдрэмжийг бий болгодог.

Үүний үр дүнд ажилтнуудын чадвар нэмэгдэж, байгууллага нь гүйцэтгэлээ сайжруулах тогтвортой хөгжлийн замаар ордог.

Portalын талаарх манай хэрэглэгчдийн сэтгэгдлүүд

  • BSI Connect portal dashboard

    Харагдах самбар ба гүйцэтгэлийг харьцуулах шалгуур.

  • Corrective action plans status screen

    BSI-ийн мэдээллийг удирдахад хялбар

  • BSI Connect reports screen

    Чухал мэдээллүүд болон BSI-ийн тайлангуудыг татаж авахад хялбар