BSI Connect Screen

BSI Connect Screen

Хангамжийн хэлхээний эрсдэл ба ханган нийлүүлэгчийн удирдлагын платформ

Хангамжийн хэлхээний эрсдэл ба ханган нийлүүлэгчийн удирдлагын платформ

Red Overlay
BSI Connect Screen
BSI Connect Screen
Red Overlay

BSI Connect Screen бол хангамжийн хэлхээний эрсдэлийн удирдлагын програмд эрсдэлд суурилсан аргыг ашигладаг нэгдсэн платформ юм. Энэ нь дэлхийн хамгийн том хангамжийн хэлхээний аюул заналхийллийг шийдвэрлэхэд зориулагдсан платформ бөгөөд мэдээлэлд суурилсан ойлголтоор байгууллагуудад итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж, тогтвортой байдлыг бүрдүүлэхэд тусладаг.

Манай платформ нь 200 гаруй орны 20 гаруй эрсдлийн зэрэглэлийг хамарсан хамгийн том дэлхийн өмчийн хангамжийн хэлхээний эрсдэлийн өгөгдлийн санг агуулдаг. Газарзүйн эрсдэлийн мэдээлэл болон дүн шинжилгээг үнэлгээний үйл явцтай нэгтгэснээр байгууллагууд алсын хараагаа сайжруулж, тулгараад буй хамгийн том асуудлуудаа шийдвэрлэхийн тулд хангамжийн хэлхээн дэх нийцэл болон эрсдэлийг хянах боломжтой.

Хангамжийн хэлхээний эрсдлийн талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж, илүү уян хатан хангамжийн хэлхээг бий болгох зорилгоор шийдвэр гаргах чадвараа сайжруулахын тулд BSI Connect Screen-ийг сонгоно уу.


BSI Connect Screen нь танд хэрхэн туслах вэ?

Сүүлийн үеийн эрсдэлийг хянах хангамжийн удирдлагын платформын тусламжтайгаар BSI Connect Screen нь:

 • Таны брэндийн нэр хүндийг хамгаална
 • Хангамжийн хэлхээний эрсдэлийг бууруулна
 • Хувьцаа эзэмшигчийн үнэлэмжийг хамгаална
 • Хангамжийн хэлхээг ил тод байлгана

Дэлхий даяарх хангамжийн хэлхээний эрсдэлийн тохиолдлуудын тоо хэмжээг тогтоох зорилгоор импортлогч, үйлдвэрлэгч, засгийн газар, нийгэмлэгүүд BSI Connect Screen-ийг ашигладаг. Эрсдэлийг хянах мөн ханган нийлүүлэгчийн аудитын удирдлагын хэрэгслийн хосгүй нийлэмж болох BSI Connect Screen нь дэлхийн аюулгүй байдал, бизнесийн тасралтгүй байдал / уян хатан байдал, хүрээлэн буй орчны эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, дэлхийн нийгмийн хариуцлагатай байдал / тогтвортой байдлын удирдагчид болон бусад олон хүчин зүйлд тулгуурладаг хэмжиж болохуйц, уян хатан, бат бөх ажиллагааг бий болгодог.

BSI Connect Screen Subscriptions

 • BSI Connect Screen news

  BSI Connect SCREEN news

 • BSI Connect Screen Intelligence

  BSI Connect SCREEN Intelligence

 • BSI Connect Screen Edge

  BSI Connect SCREEN Edge

Таны хэрэгцээнд нийцэх BSI Connect Screen-ий захиалга subscriptions

Таны хангамжийн хэлхээний бүрэн гүйцэд байдалд нийцэх функцыг сонго.

BSI Connect Screen News

Манай нэвтрэх түвшний захиалга нь таны эрсдэлийг хянах найдвартай эх сурвалж болох хангамжийн хэлхээний эрсдлийн мэдээний хамгийн тохиромжтой эхлэх цэг юм.

Онцлог шинж чанарууд:

 • Хангамжийн хэлхээний тухай нийтлэлүүд
 • Олон талт мэдээ мэдээлэл, газрын зураг
 • Эрсдэлийн тусгай тайлан
 • Таньд зориулсан өдөр тутмын тандалтын и-мэйл, мэдээлэлүүд

BSI Connect Screen Intelligence

Манай Screen Intelligence захиалга нь манай платформын урьдчилан таамаглах дүн шинжилгээ хийх чадвар болон хамгийн сайн практик зөвлөмжүүдийн тусламжтайгаар шинжээчдийн багийг эрсдэлээс зайлсхийхэд туслах зорилготой хангамжийн хэлхээний мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан.

Screen Intelligence нь танай хангамжийн хэлхээний бүрэн бүтэн, нэгдмэл байдлыг эрсдэлд оруулж болзошгүй дэлхийн зөрчилдөөнт асуудал, чиг хандлага, түүнчлэн ослын мэдээлэлд цогц дүн шинжилгээ хийдэг.

Screen Intelligence нь Screen News-д байдаг бүх онцлог шинжээс гадна мөн дараах онцлог шинжийг агуулдаг. Үүнд:

 • Холбогдох аюулын хувьсагчуудыг багтаасан 4 модулийн сонголт - аюулгүй байдал, бизнесийн тасралтгүй байдал, байгууллагын нийгмийн хариуцлага / тогтвортой байдал, хоол хүнс
 • Улирал бүр тандалтын талаархи тойм
 • Эрсдэлийн талаархи дэлгэрэнгүй тайлан, нийтлэл, ойлголт
 • Дэлхийн интерактив эрсдлийн зураглал
 • Сонирхож буй газруудад идэвхтэй хяналт тавих
 • Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний өнөөгийн чиг хандлагыг агуулсан улс орны эрсдэлийн танилцуулга

BSI Connect Screen Edge

Манай дээд зэргийн Screen Edge захиалга нь хангамжийн хэлхээний уян хатан байдлыг бүрдүүлдэг. Үүнийг эрсдлийг бууруулах болон хангамжийн хэлхээгээ тодорхой харуулах зорилгоор тохируулж болно. Screen Edge нь Screen Intelligence-ийн онцлог шинж чанаруудыг манай хүчирхэг ханган нийлүүлэгчдийн нийцлийн удирдлагын шийдэлтэй хослуулснаар газарзүйн болон талбайн эрсдэлийг харгалзан үздэг цогц хэрэгсэл юм.

 • Screen-ийн тухай бүх нийтлэл, мэдээ мэдээлэл, тусгай тайлангууд, улс орны тайлан
 • Хэрэглэгч тус бүрт зориулсан тандалт, сэрэмжлүүлэг
 • Нийлүүлэгчдийн аудитыг удирдах, хянах: өөрийгөө үнэлэх, дотоод болон гаднаас хялбарчилсан аудит
 • Ханган нийлүүлэгчийн эрсдлийн зураглалыг харах
 • Урьдчилан бүтээсэн эсвэл захиалгат загварыг ашиглан ханган нийлүүлэгчдийн аудит болон өөрийгөө үнэлэх
 • Залруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг удирдах (CAPA)
 • Ханган нийлүүлэгчид аудит ирүүлэх эсвэл CAPA-г бөглөж, ирүүлэх үед мэдэгдэл ирэх
 • Мэдээлэлтэй уялдуулан хангамжийн хэлхээний аудитын эрсдлийг үнэлэх
 • Сонгогдсон модульд суурилсан BSI аюулын зэрэглэл
 • BSI хангамжийн ослын мэдээлэл, хандлагын шинжилгээнд нэвтрэх
 • Автомат орчуулга хийх замаар дэлхийн ханган нийлүүлэгчидтэй тасралтгүй харилцаа холбоо тогтооно
 • Нийлүүлэгчийн нийцлийг хянах самбар
 • KPI, эрсдлийн үнэлгээ, нийцлийн хэмжүүрийг тохируулах
 • BSI-ийн мэдээллийн шинжээч, хангамжийн хэлхээний шинжээчидтэй холбогдох