OHSAS 18001 Eğitimleri

Günümüzde artık yakından tanınır hale gelen bu standart ilk olarak 1996 yılında BSI tarafından BS 8800:1996 adıyla yayınlandı. Daha sonra bu konudaki diğer uzman tarafların da bir araya gelerek katkıda bulundukları OHSAS 18001:1999 Spesifikasyonu hazırlandı ve yapılan son değişikliklerle OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartı yürürlüğe girmiştir.

İşletmelerde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, yasal gereklilikler dışında çalışanların mutluluğu ve motivasyonu açısından da önemlidir. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğinin sağlanması iş performansının yükselmesine, verimliliğin artmasına neden olacaktır. Bu açıdan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi kuruluşlar için önemlidir.

 

BSI olarak, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkese OHSAS 18001'in tüm etkilerini anlamaları, etkin olarak uygulamaları ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeleri için bir dizi eğitim programı hazırladık.

İlgilendiğiniz eğitim hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sayfayı inceleyin. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi ihtiyacınız olduğunda kuruluşunuza özel olarak firma içi de düzenlenebilir.OHSAS 18001 Eğitimleri

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

345 TL
+KDV

Eğitim Süresi: 1 Gün

  Hiçbir kuruluş, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal yükümlülüklerini göz ardı edemez, bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmeye ihtiyaç vardır.

  Bu 1 günlük eğitim, katılımcıların başarılı bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini geliştirebilmelerine yardımcı olur ve standart hakkında detaylı bilgi verir.

Detaylı Bilgi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

690 TL
+KDV

Eğitim Süresi: 2 Gün

  İş sağlığı ve güvenliği (İS&G) mevzuat şartlarına uygun ve maliyet etkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesi kuruluşlara önemli ölçüde katma değer sağlayacaktır.

  Bu 2 günlük eğitim, katılımcılara OHSAS 18001’e göre yönetim sistemlerini nasıl geliştireceklerini ve koruyacaklarını çeşitli uygulamalarla destekleyerek göstermektedir .

Detaylı Bilgi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikçi/Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Onaylı A17036)

2100 TL
+KDV

Eğitim Süresi: 5 Gün

  OHSAS 18001 Baş tetkikçi eğitimi, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacı ile iş süreçlerini denetlemek ile sorumlu olan personelin, gerekli becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu eğitimde tetkikçilere, OHSAS 18001 standardının prensiplerine ve kriterlerine göre nasıl tetkik yapabilecekleri aşamaları ile anlatılmaktadır.


  Katılımcılar iki şekilde değerlendirilecektir;
  1. Yazılı bir sınav,
  2. Katılımcının eğitim performansının sürekli değerlendirilmesi.

Detaylı Bilgi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikçi/Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Onaylı A17036)