ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Dünyada bilinirliği en yüksek kalite yönetim standardı IS0 9001, 2015 yılında revize edildi.

Dünyada bilinirliği en yüksek kalite yönetim standardı IS0 9001, 2015 yılında revize edildi.

Red Overlay
Red Overlay

Soru ve taleplerinizi iletmek için

ISO 9001 Kalite Yönetimi

Şirketinizin büyüklüğüne bakmadan, dünyaca tanınmış bir standartla kaliteyi yönetin. Yapabilecekleriniz:

 • Para tasarrufu yapmak 
 • Karı artırmak
 • Daha çok iş kazanmak
 • Daha çok sayıda müşteriyi memnun edebilmek 

Faydalı Dökümanlar

Bu dokümanlar ile süreç ve prosedürlerin farkı yaklaşımı hakkında genel bir bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kalite Yönetimi Yolculuğunun Neresindesiniz ?ISO 9001 Kalite Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

 • Pazarda daha istikrarlı bir rakip olmanıza olanak sağlar
 • İyi bir kalite yöntemi müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder
 • Daha etkin çalışma yöntemleri zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar
 • İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, karı artırır
 • Daha etkin iç süreçlerle çalışanları teşvik edip, onları sürece dahil eder
 • Daha iyi müşteri hizmetleriyle daha çok müşteri kazandırır
 • Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar

BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

 • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
 • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
 • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
 • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.