Kullanım Şartları

Giriş

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İnternet sitesi, Birleşik Krallık'taki ana iş adresi, 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL United Kingdom olan İngiliz Standartları Kuruluşu (BSI)'ye aittir. BSI, Birleşik Krallık'ta Kraliyet Tüzüğü tarafından kurulan bir şirkettir.

İnternet sitemizi kullanmanız aşağıdaki şartlara tabidir ve internet sitemizi kullanarak, bu şartların yasal bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. Bu, bilgilerinizi bize verseniz de vermeseniz de geçerli olacaktır. Lütfen internet sitemizi kullanmadan önce bu şartları dikkatlice okuyun. Bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen internet sitemizi kullanmayın.

Bu şartlarda zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Lütfen, yasal olarak bağlayıcı oldukları için, bu yasal beyanları incelemek için zaman zaman okuyun. İnternet sitemizin belirli alanları ek şartlara veya bunları geçersiz kılan şartlara tabi olabilir. Bu size söz konusu sayfalarda bildirilecektir.

İnternet sitemizi bilgilerinizle kaydolmadan da kullanabilirsiniz. Ancak, sitemizin belirli alanlarını sadece kaydolmanız halinde kullanabilirsiniz.

İnternet sitesi ve ilgili tüm verilerin ev sahibi Attenda'dır.

Gizlilik Beyanı

Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve bize vermeyi tercih etmeniz halinde, sizden aldığımız bilgilerin amacı, ilgi duyduğunuz ürün ve hizmetler konusunda size bilgi gönderebilmektir. Lütfen politikamız hakkında daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza bakın.

Bize bilgilerinizi verdiğinizde, bu bilgileri Gizlilik Politikamızda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlememize izin vermiş olursunuz.

Kayıt formlarında ve sitemizdeki diğer bilgi talep noktalarında her zaman doğru ve tam bilgi vermeniz ve açık iznimiz olmadan giriş bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmamanız sitemizi kullanmanızın bir gereğidir. Tarafınızca kullanılan bir şifrenin üçüncü bir şahıs tarafından kullanıldığından şüphe ederseniz, bizi hemen bilgilendirmeyi kabul etmiş olursunuz.
Doğru, tam, güncel olmayan veya eksik bilgiler verirseniz veya BSI bu tür bilgiler verdiğinizden şüphe duymak için yeterli gerekçeye sahip ise, BSI; sitemizi kullanımınızı askıya alma veya sonlandırma veya sitenin (veya bir bölümünün) şu an veya gelecekte kullanımını reddetme hakkına sahiptir.

Lisans

Aşağıdaki koşullara tabi olmak üzere, sadece kendi kullanımınız için (kesinlikle ticari olmayan amaçlarla) internet sitemizden nüshalar indirme ve yazdırmanıza izin verilmektedir:

 • Belgeleri veya ilgili grafikleri herhangi bir şekilde değiştirmemeniz;
 • Grafikleri karşılık gelen metinden bağımsız olarak kullanmamanız ve
 • Yazdırılan ve indirilen tüm kopyalarda Fikri Mülkiyet Bildiriminin ve bu lisans bildiriminin bulunması.

Bu lisans, internet sitemizin ticari kullanımını, ürün listeleri, ürün veya hizmet açıklamaları, fiyatlandırmamızın toplanması veya kullanımı veya internet sitemizin içeriklerinden herhangi birinden tanımlanabilecek üçüncü şahıs bilgilerine erişimi ve bunları indirmeyi kapsamamaktadır.

Ana sayfamıza bir köprü oluşturmak için size münhasır olmayan ve geri döndürülebilir bir lisans verilmektedir. Verdiğiniz köprü, BSI, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, acentelerimiz, ortaklarımız ve iştiraklerimizi rencide edici şekilde vermemeli veya yanlış veya hatalı yönlendirmelerde bulunmamalıdır. Yazılı anlaşmamız olmadan ticari markalarımızı bağlantınızın bir parçası olarak kullanamazsınız.

Bu Kullanım Şartları hükümlerini ihlal ederseniz veya BSI ihlal ettiğinize dair makul gerekçelere sahip olursa, BSI'ın bu internet sitesini kullanımınızı sonlandırma veya askıya alma hakkı olduğunu kabul edersiniz.

BSI İnternet sitesini kullanımınız

Gizlilik Politikamızda ele alınan kişisek bilgiler haricinde, internet sitemizde yayınladığınız her türlü diğer materyal gizli ve özel değilmiş gibi muamele görecektir. BSI, bu tür materyallerle ilgili herhangi bir sorumluluğa sahip olmayacaktır. BSI, bu materyali ve bünyesindeki her şeyi, kendi ticari veya ticari olmayan amaçları doğrultusunda kopyalayabilecek, açıklayabilecek, dağıtabilecek, dahil edebilecek ve kullanabilecektir.

İnternet sitemizi kullandığınızda, teknik olarak zarar verebilecek bir şekilde kullanamazsınız (örneğin, bilgisayar virüsleri, yazılım bombası, Trojan atları, solucanlar ve diğer zararlı bileşenler, bozuk veriler, zararlı yazılımlar bulaştırmak için).

İnternet sitemizi dolancırıcılık veya yasadışı amaçlarla veya cezai bir suçla bağlantılı olarak kullanamazsınız.

İnternet sitemizde tehditkar, iftira niteliğinde, müstehcen, kaba, kışkırtıcı, saldırgan, pornografik, suistimal edici, ırksal veya dini nefret oluşturabilecek, ayrımcı, skandal niteliğinde, tahrik edici, dine küfreden veya üçüncü bir şahsın haklarını ihlal edebilecek materyalleri yayınlayamaz veya internet sitemize ya da internet sitemizden veya üzerinden aktaramazsınız.

İnternet sitemizi kullanarak, herhangi bir kişiye rahatsızlık veya huzursuzluk veremezsiniz.
BSI, BSI'ın bu hükümleri ihlal eden bir materyali gönderen kişinin kimliğini açıklamasını veya tespit etmesini isteyen veya talep eden yasa uygulayıcı yetkililer veya mahkeme emrine uygun davranacaktır.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

İnternet sitemizde üçüncü şahısların internet sitelerine olan bağlantılar sadece size kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir. Bu bağlantıları kullanırsanız, internet sitemizden ayrılmış olursunuz. BSI, söz konusu üçüncü şahıs internet sitelerinin tümünü incelememiştir, kontrol etmemekte ve içerikleri ya da kullanılabilirlikleri konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. BSI, bunları veya buralarda bulunan materyalleri veya bunların kullanılması sonucunda elde edilecek sonuçları onaylamamakta veya bunlarla ilgili beyanlarda bulunmamaktadır. İnternet sitemizle bağlantılı üçüncü şahıs internet sitelerine erişim sağlamaya karar verirseniz, bu konuyla ilgili risk tamamen size aittir.

BSI İnternet Sitesinde Form Doldurmak

BSI internet sitesindeki bir form yoluyla bize bilgi vermeyi tercih ederseniz, bu bilgileri sadece söz konusu formda belirtilen talebi gerçekleştirmek veya satın alınana benzer ürün ve hizmetler konusunda sizi güncellemek için kullanacağız.

 • Herhangi bir BSI formunu doldurmayı tercih ederseniz, bilgileriniz otomatik bir süreç ile toplanacaktır.
 • Bilgilerinizi, BSI İnternet sitesini kullanımınız ve Gizlilik Politikası'nda açıklananlar hariç, üçüncü bir şahısla paylaşmayız.
 • Verdiğiniz bilgilerle bireysel profiller oluşturmuyoruz.
 • Sizin tarafınızdan verilen bilgileri, sadece 1998 Veri Koruma Yasası altında makul olarak uygun görüldüğü ölçüde saklayacağız.

Telif Hakkı Beyanı

 İnternet sitemiz ve yazılımımız bünyesindeki tüm içerikler, işletilmesi ile ilgili kullanılan veya tedarik edilen şifre ve kodlar, aksi belirtilmedikçe, BSI veya lisans verenlerinin malıdır. Fikri mülkiyetimizle ilgili politikamız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Fikri Mülkiyet Beyanımıza bakın.

Bu internet sitesinin veya bağlantılı BSI internet sitelerinin veya bu siteler aracılığıyla sunulan içeriğin, ürünlerin veya hizmetlerin herhangi bir bölümünü ticari amaçlarla çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, yeniden satmayacağınızı veya kullanmayacağınızı açık bir şekilde kabul edersiniz.

Feragat

İnternet sitemizdeki bilgilerin doğru olmasını sağlamak için çaba göstersek de, BSI; üzerindeki malzemelerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti veya beyanda bulunmaz. BSI, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmadan internet üzerindeki materyal veya açıklanan ürün ve fiyatlarda değişiklik yapabilir. İnternet sitemizdeki materyal güncel olmayabilir ve BSI, bu tür materyalleri güncelleme konusunda bir taahhütte bulunmaz. BSI, internet sitemizin içeriğiyle ilgili olarak hata ve eksiklikler konusunda sorumluluk kabul etmediğini açık bir şekilde ifade etmektedir. Kullanıcılar, herhangi bir bilgiye dayalı olarak devam etmeden önce gerekli bilgileri almalıdır.

İnternet sitemizdeki materyal, herhangi bir koşul, garanti veya başka bir şart olmadan "olduğu gibi" sunulmaktadır. Aynı şekilde, yasaların izin verdiği asgari düzeyde, internet sitemizi size; BSI'nın tüm beyanları, garantileri, koşulları ve diğer şartları hariç tuttuğu temeline dayanarak, sunuyoruz (tatmin edici kaliteye ilişkin olarak yasaların ima ettiği koşullar, belirli bir amaca uygunluk ve bu yasal bildirimin olmaması halinde, internet sitesi ile ilgili bir etkiye sahip olabilecek makul dikkat ve beceri kullanımı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla).

BSI, bu internet sitesinde veya bu siteden bağlantıyla verilen diğer sitelerdeki bilgilere güvenme sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp için sorumluluk kabul etmemektedir. BSI'ın bu sitede bulunan veya bu siteden bağlantı verilen herhangi bir üçüncü şahıs içeriği veya bilgisinden kaynaklanan tüm sorumluluklardan muaf olduğunu kabul edersiniz.

İnternet kullanımının sürekli veya hatasız olacağına dair bir garanti bulunmadığını kabul edersiniz. BSI; sel, yangın, hırsızlık, elektrik kesintisi, terörist saldırı, iletişim hizmetleri kaybı veya kesintisi veya grev dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan hasar, maliyet veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.

Sorumluluk

Doğrudan internet sitesinin kullanımı veya kullanılamamasından kaynaklanan tüm kayıplar için BSI'ın yükümlülüğü £500 ile sınırlıdır. Bu sınır saklı kalmak üzere, BSI ve BSI'nın grup şirketleri ve bunların yetkilileri, müdürleri, çalışanları, hissedarları, yüklenicileri veya temsilcileri, internet sitemizin kullanımı veya kullanılamaması veya internet sitemizin içeriği yoluyla sizin veya üçüncü bir şahsın maruz kaldığı herhangi bir meblağ veya kayıp ya da hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemektedir. Dolaylı, cezai veya ikincil kayıp veya hasarlar veya gelir, kar, hüsnüniyet, veri, sözleşme veya para kullanımı da buna dahildir (bu liste tam kapsamlı değildir). Hasar veya kayıplarınızın haksız muamele (ihmal dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya sözleşmeden kaynaklandığına bakılmaksızın bu sınırlama geçerli olacaktır.

Bu yasal bildirimdeki hiçbir hüküm BSI'ın aşağıdakilere ilişkin yükümlülüğünü hariç tutmayacak veya sınırlamayacaktır:

 • İhmal sonucu meydana gelen ölüm veya şahsi yaralanma (1977 Adil Olmayan Sözleşme Şartları'nda tanımlandığı şekilde) veya
 • Dolandırıcılık veya
 • Önemli bir konuyla ilgili yanlış beyan veya
 • Geçerli yasa altında hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan herhangi bir yükümlülük. İnternet sitemizdeki materyal kullanımınız, servis, tamir veya ekipman, yazılım veya veri düzeltilmesine ilişkin bir ihtiyaçla sonuçlanırsa, bunlara ilişkin tüm maliyetler size ait olacaktır. Bu Kullanım Şartları'ndaki hiçbir şey, yasal haklarınızı etkilemeyecektir.

Genel

Bu Kullanım Şartları ile ilgili olarak gönderilen bildirimler yazılı olacak ve posta veya e-posta ile gönderilebilecektir.

Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi

Bu yasal bildirimler, İngiliz yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır. Bu yasal bildirimlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaflar, İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

YAYIN TARİHİ 14 Aralık 2006