BSI Kraliyet Tüzüğü

BSI Kraliyet Tüzüğü ve Kararnameler

BSI, ilk kez 1929'da verilen (İngiliz Mühendislik Standartları Derneği) ve ardından pek çok kez değişikliğe uğrayan Kraliyet Tüzüğü tarafından kurulmuştur.

Kraliyet Tüzüğü, BSI'nın amacını belirten bir etkinleştirme belgesidir ve standart kuruluşu olarak fonksiyonlarını ve eğitim, test ve Belgelendirme hizmetleri verebilme kabiliyeti dahil genel anlamda faaliyetlerini tanımlar. Şirkete büyük ölçüde belirli görev veya sorumluluklar yüklememektedir.

Kraliyet Tüzüğü, BSI'nın nasıl yürütülmesi gerektiğine dair bazı kararnameler ile desteklenmektedir. Bunlar, üyelik, Genel Toplantıların yürütülmesi ve Kurulun kimlerden oluşacağı gibi konuları kapsar. 


Kraliyet Tüzüklerinin Geçmişi

Kraliyet Tüzüklerinin geçmişi 13. yüzyıla dayanmaktadır ve Birleşik Krallık Özel Meclisi'nin tavsiyesi üzerine İngiltere kraliyeti tarafından verilmektedir.

Asıl amaçları, kamu veya özel sektör kuruluşları (şehir ve kasabalar dahil) oluşturmak ve bunların ayrıcalıkları ile amaçlarını tanımlamaktır.

Günümüzde ise, ara sıra şehirlere verilseler de yeni Tüzükler genelde kamu çıkarına hizmet eden kuruluşlara verilmektedir. Bu organizasyonlar, kendi alanlarında üstünlük, istikrar ve kalıcılık sergileyebilen profesyonel kuruluş ve hayır kurumlarını içerir. BBC ve Birleşik Krallık'taki köklü üniversitelerin çoğu Kraliyet Tüzüğü'ne sahiptir.