Organizasyonel Dayanıklılık

Organizasyonel Dayanıklılık

   

  

Red Overlay
Red Overlay

Sosyal sorumluluk nedir?

Sosyal açıdan sorumlu olmak, şeffaf ve etik davranışlar yoluyla, kararlarımızın ve faaliyetlerimizin toplum ve çevre üzerindeki etkilerine ilişkin hesap verebilir olmayı ifade eder. Sosyal sorumluluk sahibi bir işletme daha güçlü bir işletme olup, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunur.


Taahhüdümüz

Kamu yararına faaliyet gösteren, bağımsız ve kâr dağıtma amacı gütmeyen Kraliyet İmtiyazlı (Royal Charter) bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz.  Şimdiki ve gelecek nesillere daha iyi ve daha güçlü bir dünya sağlamaya yönelik bugünden kararlar verebilmek ve harekete geçebilmek için, Sosyal Sorumluluğun gündelik işimizin bir parçası olmasını sağlamaya çalışıyoruz.


Yaklaşımımız

Bize yol göstermesi için ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Rehberini kullanıyoruz. Sosyal Sorumluluk Taahhüdümüz, yaklaşımımızı tanımlamaktadır ve başarılarımızı yıllık olarak rapor ederiz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısıyız ve insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik BM kılavuz ilkelerini destekliyoruz. Genel Yönetişim Çerçevemizin bir parçası olarak, Yönetim Kurulumuzun Sosyal Sorumluluk Komitesi faaliyetlerimizde aktif bir rol almaktadır.