Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk BSI'nın dürüstlük, bağımsızlık ve yenilikçilik değerlerinin çok önemli bir bileşenidir. BSI'nın bu alandaki taahhütleri ve bunları gerçekleştirmek üzere attığı adımlar, BSI'nın Sosyal Sorumluluk Raporu'nda belirlenmiştir.


İş Etiği

BSI, tüm işlerinde yüksek düzeyde etik bir yaklaşım benimsemekten gurur duymaktadır ve işine kattığı temel değerleri BSI'nın İş Ahlakı Kuralları'nda açıklamaktadır. İş Ahlakı Etiği Kuralları, Grup genelinde çalışanlara aktif olarak tanıtılmaktadır.


Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele

Tüm iş uygulamalarında en yüksek dürüstlük standartlarını sürdürmek BSI'nın politikasıdır. BSI, iş uygulamalarında ve ilişkilerinde adil, dürüst ve yasal bir şekilde davranmayı taahhüt eder ve rüşvet ile yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimser.


İhbar Hattı

BSI Grubu, harici bir sağlayıcı olan Expolink tarafından bağımsız işletilen gizli bir "ihbar hattı" telefon hizmetine sahiptir; bu, çalışanların ve BSI dışındaki bireylerin BSI'nın İş Ahlakı Kuralları'nı ihlal ettiğini düşündükleri uygulamaları veya başka uygunsuz davranışları isim vermeden bildirmelerine olanak tanır.


Küresel İhbar Politikası ve Prosedürü

Bu Politika, Firmanın, çalışanlarının, acentalarının ve dış kaynaklarının işleriyle ilgili ve kişisel tutumlarını etiğe uygun yürütmesi ilkesine dayanır.


Kalite Politikası

İşletmenin hedeflenen yatırımlarla büyütülmesi ve müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayan tarafsız hizmet sunulması ve BSI marka değerinin yükseltilmesi şirket politikasıdır.

Bu politika, BSI Performans Değerleri ile desteklenmektedir.


Tarafsızlık Politikası

Yönetim Sistemi Belgelendirmenin amacı, kamuya ve ilgili taraflara BSI tarafından belgelendirilen bir kurumun belirtilen şartlara uygun olduğunun güvencesini vermektedir.