Birleşik Krallık Standartlar Kuruluşu Olarak BSI'ın Görevi

BSI, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından Birleşik Krallık Ulusal Standartlar Kuruluşu (NSB) olarak tanınmaktadır. Bu statü, Birleşik Krallık Ulusal Standartlar Kuruluşu olarak faaliyetleri açısından Birleşik Krallık Hükümeti ve İngiliz Standartları Kuruluşu arasındaki Mutabakat Anlaşmasında resmi olarak belirlenmiştir.

Mutabakat Anlaşması, BSI'nın uluslararası standart kuruluşları ISO ve IEC'e, Avrupa standart kuruluşları CEN ve CENELEC'e BK üyesi ve BK adına ETSI'de Ulusal Standartlar Kuruluşu (NSO) statüsünü tanımaktadır.

Mutabakat Anlaşması, NSB olarak BSI için bir dizi önemli sorumluluk tanımlar. Uluslararası ve Avrupa'daki standartlar kuruluşlarına üyeliği de bir dizi sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Ayrıca, BSI'nın çalışmalarının bazı yönleri de BK Hükümetinin imza sahibi olduğu Dünya Ticaret Örgütü Ticarete ilişkin Teknik Engeller Anlaşması (TBT) tarafından tanımlanmaktadır.

BSI'nın günlük sorumluluklarının çoğu, BSI Grubun tam iştirakli yan kuruluşu olan BSI Publishing Ltd tarafından günlük düzeyde ele alınmaktadır. Bunun sistematik olarak izlenmesine ilişkin çerçeve birHizmet Tedariki Anlaşması yoluyla belirlenmiştir.

NSB, Standartlar Direktörü sorumluluğuna sahiptir ve Harici Politika ekibi tarafından idare edilir. Kamu çıkarı için gerçekleştirilen çalışmalar karşılığında BK Hükümeti'nde fon almaktadır.

NSB'ye ait faaliyetlerin tam kapsamı, BSI Davranış Kuralları'nda açıklanmıştır.