OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Tetkikçi Eğitimi

OHSAS 18001 Baş Tetkikçi Eğitimi, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacı ile iş süreçlerini denetlemekten sorumlu olan personelin gerekli becerilerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Bu eğitimde tetkikçilere, OHSAS 18001 standardının prensiplerine ve kriterlerine göre nasıl tetkik yapabilecekleri aşamalar halinde anlatılmaktadır.

Katılımcılar iki şekilde değerlendirilecektir;
1. Yazılı bir sınav
2. Katılımcının eğitim performansının sürekli değerlendirilmesi.


Kimler Katılmalı

 • Kuruluşların OHSAS 18001 standardına uygunluğunun tetkik edilmesine liderlik yapmak isteyen kişiler
 • Danışmanlar
 • 3. taraf belgelendirme kuruluşlarında tetkikçi olmak isteyenler

İşinize Faydası

 • İS&G yönetim sistemi standartları ve teknikleri ile risk değerlendirme sürecinin ve prensiplerinin tüm iş alanına uygulanması,
 • İS&G yönetim sistemlerinin tetkikinde, Tetkikçilerin ve Baş Tetkikçilerin rolünün ve sorumluluklarının anlaşılması,
 • İlgili tetkik kriterlerinin şartlarına göre bir tetkiki hem sözlü hem de yazılı olarak planlama, hazırlama, uygulama ve raporlama yetisi.

Eğitim Yapısı

 • OHSAS 18001/2 Tetkikine Giriş,
 • Baş Tetkikçinin ve Tetkikçinin rollerinin özeti,
 • Ulusal/Uluslararası Yasaların Prensipleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,
 • Risk Değerlendirme prensipleri ve yaklaşımı,
 • Politika geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Planlama,
 • Uygulama ve Operasyon,
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler,
 • İşletme İncelemesi,
 • Tetkik Planlaması ve Yaklaşımı,
 • Yerinde onay – yaklaşımı ve teknikleri,
 • Uygunsuzluk sorunları ve yaklaşımı,
 • Tetkikin yapılması.

Gerekli Ön Bilgi

OHSAS 18001 standardı bilgisi gereklidir. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara "Başarı Belgesi", diğer katılımcılara 'Katılım Belgesi' verilecektir.“Katılım Belgesi” alan katılımcılar, sınav tarihinden itibaren, en geç 1 sene içerisinde, sınavı 1 kez daha tekrar edebilirler. IRCA kayıtlı eğitimlerde katılımcı sayısı 1 eğitmen için, minimum 4 kişi maksimum 10 kişi ile sınırlıdır.

*IRCA : International Register of Certificated Auditors