ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, ilk defa 1979 yılında BS 5750 adıyla BSI tarafından yayınlandı. Daha sonra ISO 9000 standart serisi olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO tarafından 1987 yılında Uluslararası Standart olarak hazırlanmış ve 1994'de revize edilmiştir. 

ISO 9001 eğitimleri genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir.Yeni Açılan Eğitim

ISO 9001:2015 Baş Uygulayıcı Eğitimi >

Bu eğitim; 9001 gereklilikler ve uygulama eğitimlerimizi, bir sınav da içeren 2 günlük ilave içerik ile birleştirmektedir. Böylece katılımcılara: Standart ile ilgili derinlemesine kavrayışı; standardı kuruluşunuzda uygulamak için en iyi uygulama metotlarını sağlayacak ve katılımcılara liderlik, yönetimin etkin delegasyonu, problem çözme ve motivasyon gibi sosyal becerileri öğreterek etkinliği güvence altına alacaktır.

5 Gün


ISO 9001 Eğitimleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi >

KYS'nin etkin bir şekilde uygulanması, olası iş risklerinin ve iyileştirme potansiyellerinin net bir şekilde ifade edilebilmesi için iç tetkikler son derece önemlidir.

Bu eğitimle katılımcılar ISO 9001 ve ISO 19011 standardına göre tetkik tekniklerini, tetkik planlamayı, gerçekleştirmeyi, raporlamayı ve nasıl düzeltici faaliyet alacaklarını uygulamalar yaparak öğrenirler.

Eğitim Süresi: 2 Gün