Organizasyonel Dayanıklılık

Organizasyonel Dayanıklılık

Organizasyonel Dayanıklılık İndeksi 2021 Raporu hazır

Organizasyonel Dayanıklılık İndeksi 2021 Raporu hazır

Red Overlay
Organizasyonel Dayanıklılık İndeksi 2021 Raporu hazır
Organizasyonel Dayanıklılık İndeksi 2021 Raporu hazır
Red Overlay

Organizasyonel Dayanıklılık Nedir?

Organizasyonel dayanıklılık, BS 65000 standardı tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır: "Bir kuruluşun hayatta kalmak ve gelişmek için artan değişiklikleri ve ani kesintileri tahmin etme, bunlara hazırlık yapma, yanıt verme ve bunlara uyum sağlama yeteneği".

Daha bütünsel bir iş sağlığı ve başarısı görüşüne doğru risk yönetiminin ötesine geçer. Dirençli bir organizasyon, yalnızca uzun vadede ayakta kalmayıp aynı zamanda gelişerek geleceğe hazır olan bir organizasyondur.

BSI, müşterilerini bir sonraki adıma hazır olmaları için güçlendirir. BSI, sektördeki en iyi uygulamaları şekillendirerek, paylaşarak ve yerleştirerek, bugünün ve yarının zorluklarını karşılayacak donanıma sahip olmaları için araçlar ve teknikler sağlayarak kuruluşların dayanıklılığını artırır.

Kuruluşunuz ne kadar dayanıklı?

BSI, müşterilerimizin daha dayanıklı olmalarına yardımcı olmak için dört kategoride (Liderlik, İnsanlar, Süreç ve Ürün) 16 unsurda Organizasyonel Dayanıklılığı ölçen bir çerçeve geliştirdi.

Kıyaslama aracımız, üst düzey yöneticilerin kendi kuruluşlarının dayanıklılığına ilişkin kişisel içgörü geliştirmelerine ve bu göreceli performansı sektörlerindeki ve coğrafyalarındaki benzer kuruluşlarla karşılaştırmalarına olanak tanır.


Dayanaklı bir kuruluş neye benzer ve nelerden faydalanır

Dayanıklı bir kuruluş, temel özelliklerini iyi yönetilen çevik bir liderliğe uygun işleyiş şekliyle gösterecektir.

Dayanıklı bir kuruluş şunlardan faydalanacaktır:

  • Stratejik uyum yeteneği – ana faaliyet alanından uzaklaşmak anlamına dahi gelse değişen durumların üstesinden başarıyla gelebilmek. 
  • Çevik liderlik – hem fırsatlara, hem de tehditlere hızlı ve uygun bir şekilde tepki vermeyi ve ölçülen riskleri güvenle alabilmeyi sağlar.
  • İyi yönetim – güven, şeffaflık ve yenilik kültürü temeline dayanan, organizasyonu oluşturan yapıların sorumluluk aldığı, vizyon ve değerlere bağlı kalınan bir yönetim şekli sergiler. 

Organizasyonel Dayanıklılığın temel elementleri ve alanları

Organizasyonel Dayanıklılığın üç temel elementi :

  • Ürün mükemmelliği
  • Süreç güvenirliği
  • İnsan davranışları

Kuruluşların potansiyelini göstermeye yardımcı olan Organizasyonel Dayanıklılığın üç temel alanı :

  • Operasyonel dayanıklılık
  • Tedarik zinciri dayanıklılığı
  • Bilgi güvenliliği dayanıklılığı