Organizasyonel Dayanıklılık

Organizasyonel Dayanıklılık

Zamana yenik düşmemek için mükemmelliği organizasyonun merkezine yerleştirme

Zamana yenik düşmemek için mükemmelliği organizasyonun merkezine yerleştirme

Red Overlay
/LocalFiles/tr-TR/organizational-resilience/adaptable-building-960x338.png
/LocalFiles/tr-TR/organizational-resilience/Org-res-320x165.png
Red Overlay


Organizasyonel Dayanıklılık nedir?

Organizasyonel Dayanıklılık, bir kuruluşun, var olan sorunları aşabilmek ve zenginleşmek amacıyla artan değişiklikleri ve ani aksaklıkları öngörme, bunlara hazırlanma, yanıt verme ve bunlara uyum sağlama becerisidir. 

Organizasyon sağlığı ve başarısında daha kapsayıcı bir bakış elde etmek için risk yönetiminin ötesine geçer. Dayanıklı bir kuruluş, yalnızca uzun vadede hayatta kalmayı başarabilen bir kuruluş değil, aynı zamanda zorlu sınav zamanlarında da gelişerek yoluna devam edebilen bir kuruluştur. 

Organizasyonel Dayanıklılık, bir kuruluşun, günümüzün hızla değişen dünyasında başarılı olması için stratejik bir zorunluluktur. Tek seferlik bir çalışma ile gerçekleşmez; zamanla ve uzun vadede başarılır. Organizasyonel Dayanıklılık konusunda uzmanlaşmak, bir kuruluşun tüm alanlarında yetenek ve yeterliliğinin inşa edilerek işin geliştirilmesini sağlamaya yönelik mükemmel alışkanlıkların ve en iyi uygulamaların benimsenmesini gerektirir. Bu, kendilerine yönelik fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak suretiyle liderlerin ölçülen riskleri güvenle alabilmelerine olanak sağlar.Dayanaklı bir kuruluş neye benzer ve nelerden faydalanır

Dayanıklı bir kuruluş, temel özelliklerini iyi yönetilen çevik bir liderliğe uygun işleyiş şekliyle gösterecektir.

Dayanıklı bir kuruluş şunlardan faydalanacaktır:

  • Stratejik uyum yeteneği – ana faaliyet alanından uzaklaşmak anlamına dahi gelse değişen durumların üstesinden başarıyla gelebilmek. 
  • Çevik liderlik – hem fırsatlara, hem de tehditlere hızlı ve uygun bir şekilde tepki vermeyi ve ölçülen riskleri güvenle alabilmeyi sağlar.
  • İyi yönetim – güven, şeffaflık ve yenilik kültürü temeline dayanan, organizasyonu oluşturan yapıların sorumluluk aldığı, vizyon ve değerlere bağlı kalınan bir yönetim şekli sergiler. 

Organizasyonel Dayanıklılığın temel elementleri ve alanları

Organizasyonel Dayanıklılığın üç temel elementi :

  • Ürün mükemmelliği
  • Süreç güvenirliği
  • İnsan davranışları

Kuruluşların potansiyelini göstermeye yardımcı olan Organizasyonel Dayanıklılığın üç temel alanı :

  • Operasyonel dayanıklılık
  • Tedarik zinciri dayanıklılığı
  • Bilgi güvenliliği dayanıklılığı