OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği (İS&G) mevzuat şartlarına uygun ve maliyet etkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesi kuruluşlara önemli ölçüde katma değer sağlayacaktır.

Bu 2 günlük eğitim, katılımcılara OHSAS 18001’e göre yönetim sistemlerini nasıl geliştireceklerini ve koruyacaklarını çeşitli uygulamalarla destekleyerek göstermektedir .


Kimler Katılmalı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluları,
 • İS&G yönetim sistemlerinin uygulanmasından ve tetkikinden sorumlu olan personel.

İşinize Faydası

 • Yasalara uygunluk,
 • Herkes için faydalı olan güvenli bir çalışma ortamı
 • Maliyet etkin bir yönetim sistemi
 • Hepsinden önemlisi, kuruluşun çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ciddiye aldığının göstermesidir.

Eğitim Yapısı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İS&G) konusuna giriş, İS&G yönetimi ve “güvenlik kültürü” kavramı
 • OHSAS 18001 standartına genel bakış ve ISO 9001 ve ISO 14001 ile karşılaştırma
 • İS&G yasalarına genel bakış
 • OHSAS 18001 standardının temel unsurları
 • İlk Durum İncelemesi
 • Politika
 • Planlama ve Uygulama
 • Uygulama ve Operasyon
 • Risk Değerlendirmesi

Gerekli Ön Bilgi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekli değildir, ancak OHSAS 18001 standardının eğitimden önce katılımcılar tarafından incelenmesi faydalı olacaktır.